Project

Dakdorpen Rotterdam – Walden Studio

Architectuur

Op de ongebruikte platte daken in Rotterdam wil Walden een nieuwe vorm van woningbouw realiseren. Het bureau wil hier kleine, duurzame woningen en verblijfsruimtes neerzetten. Met de inkomsten van verhuur kunnen de daken weer worden voorzien van een groendak.

Toelichting door Walden Studio – In 2016 initieerde Walden het onderzoek naar dakdorpen. Om het vergroenen en verdichten van de stad zo duurzaam en integraal mogelijk te verkennen betrok Walden vier onderzoekers met elk een eigen expertise. Zo ontstond het Dakdorpen Collectief. Sinds 2018 voert Walden als onderdeel van dit collectief onderzoek naar wonen op daken.

Rotterdam kampt, net als andere grootsteden, met uitdagingen, zoals toenemende inwonersaantallen en een scala aan milieuproblemen door het weinige groen en de grote hoeveelheid verhard oppervlak. Voorbeelden hiervan zijn overstromende riolen, opwarming van de stad, luchtvervuiling en een onder druk staande ecologie.

Dakdorpen Rotterdam door Walden Studio. Beeld Kevin Westerveld

Beeld Kevin Westerveld

Tevens is Rotterdam ‘plattedakenhoofdstad’ van Nederland, met maar liefst 18 miljoen vierkante meter plat dak. Bovenstaande milieuproblemen kunnen verholpen worden door de onbenutte platte daken te vergroenen. Groendaken zorgen voor buffering van het regenwater, verminderen luchtvervuiling en reduceren stedelijke hittestress.

Wonen op het dak

Hoe goed deze oplossing ook is, de aanleg van groendaken verloopt langzaam. Dit komt doordat de investering zich langzaam terugbetaald en niemand direct geniet van de baten. Dakdorpen verbindt de uitdagingen die stadsverdichting en milieuproblemen met zich meebrengen.

Dakdorpen Rotterdam door Walden Studio. Beeld Walden Studio

Beeld Walden Studio

Door kleine duurzame woningen en verblijfsruimtes op de ongebruikte daken te plaatsen, worden groendaken van een verdienmodel voorzien en wordt de rol van daken van bestaande gebouwen herzien. Met de inkomsten van verhuur worden groendaken aangelegd en onderhouden. Daarnaast wordt het centrum verdicht met woningbouw, wat de druk op de woningmarkt verlicht en steden compacter maakt.

Empirisch onderzoek

Walden analyseert de mogelijkheden van dakdorpen in Rotterdam middels een empirisch onderzoek met Dakdorpen-pilots in de stad en een theoretisch onderzoek naar constructieve, financiële en ecologische uitdagingen. Hierbij werken ze samen met een klein team onderzoekers en externe partners zoals de Dakdokters, de Rotterdamse Dakendagen en de gemeente Rotterdam.

Dakdorpen Rotterdam door Walden Studio. Beeld Walden Studio

Beeld Walden Studio

Sinds juni 2019 voert Walden een ruimtelijk onderzoek naar een grootschalige pilot, een semipermanente dakwoning in Rotterdam-West. Het doel is om de kennis die vergaard wordt tijdens deze pilot te delen via kennisevenementen en een praktische handleiding voor het ontwikkelen van een dakdorp.

Lees verder

 

Foto's

Ontwerp en realisatie

  • Plaats Rotterdam
  • Projecttitel Dakdorpen
  • Ontwerpbureau Walden
Reageer op dit artikel