Project

Central innovation district Fellenoord in Eindhoven – KCAP

Stedenbouw

Central innovation district Fellenoord in Eindhoven – KCAP
Central innovation district Fellenoord in Eindhoven door KCAP

KCAP transformeert de spoorzone in Eindhoven naar levendig stadsdistrict met hoge dichtheid. Fellenoord speelt een sleutelrol in de groei van de stad en het versterken van haar positie als hart van Brainport Eindhoven. Dat moet resulteren in een nieuwe type stedelijk gebied als onderdeel van het bestaande stadscentrum.

Drie hoofdingrepen bieden de condities voor verdichting met woon- en werkfuncties en een hoge verblijfskwaliteit. KCAP stelt voor om de hoofdweg Fellenoord ‘substantieel te downgraden’. Het bureau wil station Eindhoven laten uitgroeien tot een ‘multimodale hub’. En de Dommelvallei zal worden getransformeerd naar een metropolitaan park.

Central innovation district Fellenoord in Eindhoven door KCAP

Beeld KCAP

Integraal masterplan

KCAP wil met sterk netwerk van openbare ruimten toevoegen. Dat moet de verbindingen tussen centrum, universiteit en het noordelijk deel van Eindhoven herstellen. Dat moet leiden tot een nieuwe type stedelijk gebied als onderdeel van het stadscentrum.

In Fellenoord komen verschillende ambities en thema’s bij elkaar. Een multidisciplinair team werkt aan een integraal plan waar klimaatadapatie, transit oriënted development, een nieuw busstation en een stedelijke mobiliteitsstrategie samenkomen. Doel is dat het masterplan een flexibele basis biedt aan de verschillende gebruikers.

Central innovation district Fellenoord in Eindhoven door KCAP

Stedelijke allure

Een belangrijke ambitie is om een stedelijk gebied te maken dat gericht is op langzaam verkeer en voetgangers. Dat wil KCAP bereiken met de transformatie van Fellenoord naar een stadsboulevard. Door de enorme overmaat aan verkeersruimte terug te brengen tot het minimum, ontstaat een prettige, oversteekbare boulevard van 40 meter breed.

Tegelijkertijd levert dit veel nieuwe ontwikkelruimte op die kan worden aangewend om een stedelijk milieu te creëren. Hiervoor wordt een typologie van gesloten bouwblokken gehanteerd. Elke nieuwe ontwikkeling krijgt een basishoogte, waarop op flexibele wijze hoogteaccenten kunnen worden geplaatst. Hierdoor ontstaat een sterk netwerk van openbare ruimte met stedelijke allure.

Central innovation district Fellenoord in Eindhoven door KCAP

Beeld KCAP

Brainport Eindhoven

De ontwikkeling van het nieuwe busstation en de transformatie van station Eindhoven krijgen extra aandacht in de plannen. Doel is dat het nieuwe stationsgebouw en -plein als visitekaartje van het Brainport Eindhoven gaan fungeren. Een tweede stationsentree ter plekke van de Dommel moet de universiteit beter bereikbaar maken.

Aan de oostzijde krijgt het Dommeldal meer ruimte en wordt het groene karakter zover mogelijk het gebied ingehaald. Op stedelijke schaal ontstaat zo een lineair stadspark met een sterke programmering. Dankzij een fijnmazig netwerk van fietsroutes wordt Fellenoord goed verbonden met het bestaande stedelijke weefsel.

Lees verder

 

 

Ontwerp en realisatie

  • Plaats Eindhoven
  • Programma 55 ha masterplan voor mixed-use gebied en multimodale transport hub inclusief nieuw busstation
  • Voorlopig ontwerp 2018
  • Opdrachtgever Gemeente Eindhoven
  • Ontwerpbureau KCAP
  • Participerende partijen Gemeente Eindhoven, Royal Haskoning DHV (mobiliteit), Goudappel Coffeng (transport), Rebel Group (financieel), APPM management consultants (beheer), Metabolic (duurzaamheid, circulaire gebiedsontwikkeling)

Locatie

Reageer op dit artikel