Project

Petrus Canisius College, Heiloo – lody trap architecten

Architectuur

Het onderwijsgebouw heeft optimaal gebruik gemaakt van de leegte van de plek. Niet door omvang, maar door de alzijdigheid, de interactie tussen binnen en buiten en de bijzondere expressie van het gebouw. Het gebouw is uniek in zijn verschijningsvorm en draagt daarmee bij aan een grote mate van ruimtelijke kwaliteit op deze anonieme locatie aan de rand van het dorp. De locatie krijgt door het gebouw weer betekenis.

Toelichting: lody trap architecten

Opdrachtgever, architect en gemeente hebben zich er niets aan gelegen laten liggen om uit te stralen dat de jeugd de toekomst heeft. Het schoolgebouw straalt vrijheid en visie uit. Desgevraagd liet de directeur van de school zich ontvallen dat het gebouw ook bijzonder goed functioneert en bijdraagt aan een positieve beleving van de leerlingen. De grote mate van vakmanschap van de architect en makers, die van het gebouw afleesbaar is, maakt het gebouw tot een ware belevenis aan de buiten- en de binnenzijde.

Het schoolgebouw neemt doorgaans een belangrijke plek in bij de herinnering aan onze jeugd. We kennen allemaal wel zo’n schoolgebouw, vaak uit ’t begin van de vorige eeuw; niet altijd per se een mooi van uiterlijk, maar in ieder geval karaktervol door de aandacht dat het heeft gekregen door de zorg voor het detail en materialisering.

Dit is een belangrijke referentie met betrekking tot de realisatie van het onderhavige plan. Petrus Canisius College – Heiloo Het ontwerp betreft een schoolgebouw voor de onderbouw van het PCC-Heiloo – Havo/Vwo, ca. 340 leerlingen, ter vervanging van een bestaand schoolgebouw uit 1964/67, dat in verschillende opzichten niet meer aan de eisen van deze tijd voldoet, met name in praktisch, – logistiek en energetisch opzicht.

Een belangrijke vraag bij het tot stand brengen van een ontwerp voor een school is, welke visie draagt de school uit en hoe kan deze vertaald worden in
het ontwerp dat deze visie ondersteunt en versterkt. Het gebruik zal in de loop der jaren ook veranderen en het is daarom van belang dat het gebouw daarin mee kan gaan. Bij dit ontwerp is gestreefd naar een karaktervol gebouw met een eigen gezicht, alzijdig en vrij geplaatst in een parkachtige omgeving. En wat de ruimtelijkheid betreft, een gebouw met plekken om te ontspannen, te ontmoeten, te concentreren en om te presteren.

Zij vormen tezamen een spanningsveld tussen ontdekkingsreis en thuisbasis. Bij het opstellen van een planconcept gold verder de doelstelling een duurzaam
gebouw te realiseren. (energie neutraal) Belangrijk uitgangspunt daarbij is zo compact mogelijk te bouwen. De footprint gaat zodoende uit van een vierkant, waardoor er een gunstige verhouding onstaat tussen het geveloppervlak en de inhoud van het gebouw. Verder wordt met de materiaalkeuze beoogd een zoveel als mogelijk onderhoudsvrij plan te realiseren.

Verder conformeert het gebouw zich volledig aan de bestemmingsplaneisen ten aanzien van bebouwingsoppervlak en maximale bouwhoogte. Dit heeft er onder
andere toe geleid dat de gymzaal verdiept is aangebracht zodat het gebouw niet de maximale bouwhoogte van 8 m1 zal overschrijden.

Foto's

Ontwerp en realisatie

  • Adres De Dors 2, 1852 RG
  • Plaats Heiloo
  • Projecttitel Petrus Canisius College - Heiloo
  • Projectarchitect(en) lody trap
  • Medewerkers bureau
  • Aannemer Putter Uitgeest
  • Programma Schoolgebouw, HAVO, VWO, onderbouw, voor 400 leerlingen
  • Opdrachtgever Petrrus canisius College - Alkmaar, Bergen, Heiloo
  • Ontwerpbureau lody trap architecten

Locatie

Reageer op dit artikel