Alles over Siegfried Nassuth

Bijlmermeer in Amsterdam door Siegfried Nassuth (1970)

De boot gemist in de Bijlmer

In 1970 verscheen dit artikel over de Bijlmermeer in de Architect. Een paar jaar nadat het project in gebruik was, reflecteerde redacteur G. Treep op...

Bijlmermeer in Amsterdam door Siegfried Nassuth (1978)

Bijlmermeer in Amsterdam door Siegfried Nassuth (1978)

Dr. D. de Jonge - Grootschaligheid, eenvormigheid, massaliteit, gebrek aan identiteit, logheid, lompheid der toegepaste vormen, als onaangenaam...

Viaduct en nderdoorgang: voorzieningen die extra kosten eisen

Bijlmermeer, reacties van de bevolking - Bijlmermeer in Amsterdam...

Dr. D. de Jonge - In dit artikel zet Dr. D. de Jonge de meningen van enkele deskundigen, de kanttekeningen van een technicus en de resultaten van...

Bijlmermeer in Amsterdam door Siegfried Nassuth (1975/7)

De stedebouwkundige planning van de Bijlmermeer II - Bijlmermeer in...

Dr. D. de Jonge - In een vorige bijdrage zagen wij van welke doelstellingen de ontwerpers van de Bijlmermeer zijn uitgegaan en hoe zij deze doelen...

Het doel 'eenheid te brengen in het uiterlijk van de woningen, zonder expressie van individuele woonbehoeften'
lijkt hier wel bereikt.

De stedebouwkundige planning van de Bijlmermeer I - Bijlmermeer in...

Dr. D. de Jonge - Tot nu toe was betrekkelijk weinig bekend van het kader waarbinnen de plannende en uitvoerende instanties, betrokken bij de...

Bijlmermeer in Amsterdam door Siegfried Nassuth (1973-8)

De Bijlmermeer: een bijzondere woonwijk II - Bijlmermeer in Amsterdam...

Dr. D. de Jonge - In zijn vorige artikel gaf dr. D. de Jonge een uiteenzetting aangaande de morfologische kenmerken van de Bijlmermeer en van de...

Bijlmermeer in Amsterdam door Siegfried Nassuth (1973)

De Bijlmermeer: een bijzondere woonwijk I - Bijlmermeer in Amsterdam...

Dr. D. de Jonge - Omdat de stadsbestuurders van Amsterdam met de verwezenlijking van de Bijlmermeer iets spectaculairs tot stand wilden brengen en de...

figuur 1

De Bijlmermeer een poging tot verbetering van de wooncondities -...

Door M. Klaren en M. van Suchtelen - Wat zijn de voornaamste factoren die de conceptie van de Bijlmer hebben bepaald en wat zijn de tekortkomingen...