Nieuwe pier Schiphol. Ontwerpteam: AECOM met IMd, dGmR, cepezed, cepezed interieur en Copijn Landschapsarchitecten. Beeld cepezed

Door Ronald Schleurholts - De volle omvang van de milieuopgave begint eindelijk breed in te dalen. Dat gaat gepaard met hernieuwde moraliteit,...