De autoloze en verbrede Van Ostadenstraat omkadert het poortgebouw van gemeentearchitect Louis Kooken uit de jaren twintig - Beeld Stefan Müller

Door Paul Vermeulen - De komende jaren vormt de herstructurering van de woningvoorraad een belangrijk punt op de agenda van de Nederlandse...