Aardgasloze nieuwbouw in de versnelling

Het zal niemand ontgaan zijn, het thema ‘van het gas af’ is meer dan actueel. De ambitie van het huidige kabinet was om aan het einde van de...

Fotografie: Daria Scagilolo, Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

In stad en land stuiten we voortdurend op gebouwen die een geweldige indruk maken maar waarvan we de architect vergeten lijken te zijn. Ditmaal het...

Het Paviljoen Circl opent zich naar het Gustav Mahlerplein op de Zuidas. Beeld de Architekten Cie.

Het debat rondom de circulaire economie speelt al jaren, maar de theorie kent in ons land nog weinig praktische navolging. De doelstellingen blijken...

Kwaliteit als katalysator van sloop

De naderende sloop van het Europees Parlementsgebouw in Brussel leidde onlangs in Vlaanderen tot de nodige commotie. Bouwmeesters en architecten...

Kloosterhaar - reportage productieproces milieuvriendelijk Compensatiesteen Kloosterhaar in de fabriek van de Ruwbouw groep.
iov Ad Tissink.
foto Toma Tudor

Staalslakken en CO2 vormen de bindende elementen van Compensatiesteen van De RuwBouw Groep. De steen die onlangs door het NIBE werd beoordeeld als...

Cornelis van Eesteren en Theo van Doesburg, Ontwerp van een Universiteitshal te Amsterdam 1923, Collectie Het Nieuwe Instituut

De Stijl was een architecten- en kunstenaarsvereniging die honderd jaar geleden is opgericht en op zoek was naar een universele stijl. Aan deze...