Woonblokken te midden van woonparadijzen - Beeld Luuk Kramer

Door Harm Tilman - In de meeste woonmilieus is de verhouding tussen bebouwing en open ruimte een van de belangrijkste thema’s. Nergens is dit zo...