De grote stadsvernieuwings-operatie in de Schilderswijk in kaart gebracht.
Rechtsboven het Oranjeplein met aan de linkerzijde het complex
met woningen, winkels, scholen, sporthal en wijkcentrum. Rechtsonder
het woningbouwproject aan de Falckstraat. Links het woningbouwproject
aan de Van Ravesteinstraat.

Door Janny Rodermond - In de Haagse Schilderswijk wordt 'geïntegreerd bouwen' gebruikt als toverformule bij de vernieuwing van deze door...