Kalkhennephuis in Oudega
De Musketon in Utrecht - Peter Strijker
Bouwen aan de waterstad
de Architect, december 2021