De kantoorverdiepingen hebben ramen, maar de
gevel van strekmetaal is genadeloos rond het gebouw,
en dus ook voor de ramen langs, getrokken. - Beeld Christian Richters

Door Justin Korhammer - De noodzaak om het in hoge mate uitgedijde programma van het New Museum verticaal te organiseren op een klein stedelijk...