Het Paviljoen Circl opent zich naar het Gustav Mahlerplein op de Zuidas. Beeld de Architekten Cie.

Het debat rondom de circulaire economie speelt al jaren, maar de theorie kent in ons land nog weinig praktische navolging. De doelstellingen blijken...

Het concept voor de 360° gaat terug op het al bestaande Rotterdam Building van Kraaijvanger Architects

Wereldwijd maken steden een sterke groei door. Verdichting is de norm om deze toestroom op te vangen binnen het bestaande stedelijk weefsel. David...