De proefbomen, op enige afstand van de plaats waar het werkelijke woud is
gepland.

Door Cees Zwinkels - Daar staan ze dan, de drie paalwoningen in Helmond. Ze staan er als proef. Iedereen mag er wat van zeggen, ook zonder er geweest...