De proefbomen, op enige afstand van de plaats waar het werkelijke woud is gepland.

Paalwoningen in Helmond door Piet Blom

Door Cees Zwinkels - Daar staan ze dan, de drie paalwoningen in Helmond. Ze staan er als proef. Iedereen mag er wat van zeggen, ook zonder er geweest te zijn. Maar als ergens geldt: je moet het gezien hebben om er over te kunnen praten, is het wel hier. Afbeeldingen, hoe belangrijk ook om een globale indruk op te doen, schieten te kort in het weergeven van de meerwaarde aan ruimtelijke kwaliteiten die architect Piet Blom in zijn ontwerp heeft willen stoppen. Of hij daar ook in geslaagd is zal na een enkel bezoek zeker niet direct beoordeeld kunnen worden.

Projectgegevens

    • Plaats

      Helmond