Alles over Bouwbesluit

green city - double exposure of lush green forest and modern skyscrapers windows

Kooltherm® isolatie telt nu ook mee bij de MPG-berekening van...

Met de registratie van negen Kooltherm® isolatieproducten in de relevante toepassingsgebieden van de Nationale Milieudatabase (NMD), ontstaat voor...

Cirkelbroen brug in Kopenhagen door Studio Olafur Eliasson

Cirkelbroen brug in Kopenhagen door Studio Olafur Eliasson

Een brug als een verblijfsplaats in plaats van een infrastructurele verbinding. Dat is de Cirkelbroen burg in het Deense Kopenhagen. De brug bestaat...

Daan Roosegaarde maakt Rotterdamse lucht smogvrij

Althans: als de Kickstarter-campagne hiervoor succesvol is. Roosegaarde wil via dit crowdfunding-platform €50.000 ophalen voor zijn zogenaamde 'Smog...

Grijze vlakte wordt groene daktuin

Grijze vlakte wordt groene daktuin

Aanvankelijk was de buitenruimte van Liberty Global (LGI) in Schiphol-Rijk een verouderd parkeerdek van ruim 6500 vierkante meter. LAP Landscape &...

'Inspiratiekantoor' voor architecten

'Inspiratiekantoor' voor architecten

Vandaag opent minister Stef Blok het nieuwe kantoorpand van de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind (NSGK) in Amsterdam. Met dit nieuwe...

Kritische opdrachtgevers, competente leveranciers en overheidseisen

Kritische opdrachtgevers en competente leveranciers. Dat heeft de bouw nodig om duurzaam te worden. En om op gang te komen, is er behoefte aan...

Werk aan de winkel

Werk aan de winkel

In de samenleving wordt hoog opgegeven van de creatieve industrie en wordt de productie van designers en architecten sterk gewaardeerd en soms zelfs...

Bestekschrijven en de Gids Proportionaliteit deel 2

Bestekschrijven en de Gids Proportionaliteit deel 2

Veel architecten schrijven bestekken, geven opdracht aan externe bestekschrijvers of adviseren opdrachtgevers over wat er in bestekken moet worden...

Privatisering van het Bouwtoezicht vanaf 2014

Privatisering van het Bouwtoezicht vanaf 2014

De markt mag zelf de bouwplannen gaan toetsen aan de bouwtechnische voorschriften van het Bouwbesluit en het toezicht op de uitvoering. Welke kansen...

Aansprakelijkheid voor tenietgaan van het bouwwerk

Aansprakelijkheid voor tenietgaan van het bouwwerk

Veel bestekschrijvers gebruiken het bestek om met verantwoordelijkheden te schuiven. Verplichtingen die op grond van de UAV 2012 bij de opdrachtgever...