Vincent Kompier

Vincent Kompier is 'de Urbanist',  een combinatie van auteur, adviseur, moderator, onderzoeker en beschouwer. Op de website www.deurbanist.nu plaatst hij zijn verhalen. Deze gaan over ontwikkelingen in stad. Over de invloed van dichtheid, over het effect van groen, over wat en hoe te wonen, over architectuurkeuzes; kortom: over alles wat het leven in de stad interessant maakt. Als opgeleid planoloog kijkt hij altijd over grenzen van disciplines en vakgebieden heen. Hij legt verbanden tussen verschillende, autonoom lijkende ontwikkelingen om op die manier tot nieuwe, heldere inzichten te komen.