Ralf van Tongeren

Ralf van Tongeren studeerde in 2003 af bij de vakgroep Architectuurgeschiedenis en Theorie aan de TU/e. Na een aantal jaren werkzaam te zijn geweest bij verschillende architectenbureaus in Groningen, richtte hij in 2009 Platform M3 architecten op. Het experimenteren en ontdekken van nieuwe ontwerp- en bouwtechnieken met een lage en zelfs positieve milieu-impact staan centraal in zijn ontwerpvisie. De laatste jaren werkte Platform M3 architecten regelmatig samen met diverse partners op het gebied van biobased bouwen. Sinds 2022 is één van deze samenwerking verstevigd en is Platform M3 architecten opgegaan in Orga architect.