OD205SL

Een kruisbestuiving tussen stedenbouw, landschapsarchitectuur en planologie: dat is OD205SL. Arjen Stam en Ralf Hottenträger bloggen als planoloog en stedenbouwkundige over actuele onderwerpen vanuit de bureauvisie op het vak en de wereld.

Het in Delft gevestigde bureau staat bekend om een brede kijk op de ruimtelijke ordening. De roots van OD205SL gaan terug tot 1938 en het bureau cv kenmerkt zich vanaf het begin door haar multidisciplinaire aanpak. De kracht van samenwerking, zowel intern als extern, leidt daarbij tot creatieve oplossingen op actuele vraagstukken in onze leefomgeving.

Na een periode van pragmatische rechtlijnigheid wordt er sinds najaar 2011 door het nieuwe management met elan aan een nieuw tijdperk gewerkt. Met een realistisch oog voor het krachtenveld waarin het bureau opereert keren bevlogenheid, durf en maatschappelijke betrokkenheid terug op de agenda.