OD205SL

Een kruisbestuiving tussen stedenbouw, landschapsarchitectuur en planologie: dat is OD205SL. Arjen Stam en Ralf Hottenträger bloggen als planoloog en stedenbouwkundige over actuele onderwerpen vanuit de bureauvisie op het vak en de wereld.

Het in Delft gevestigde bureau staat bekend om een brede kijk op de ruimtelijke ordening. De roots van OD205SL gaan terug tot 1938 en het bureau cv kenmerkt zich vanaf het begin door haar multidisciplinaire aanpak. De kracht van samenwerking, zowel intern als extern, leidt daarbij tot creatieve oplossingen op actuele vraagstukken in onze leefomgeving.

Na een periode van pragmatische rechtlijnigheid wordt er sinds najaar 2011 door het nieuwe management met elan aan een nieuw tijdperk gewerkt. Met een realistisch oog voor het krachtenveld waarin het bureau opereert keren bevlogenheid, durf en maatschappelijke betrokkenheid terug op de agenda.

Waarin een klein land groot kan zijn

Het wemelt van de goede bedoelingen in ons land en het ruikt naar een nieuwe tijd. Bottom-up initiatieven, het heft in eigen hand, slow is beautiful,...

Datazucht

Laatst mochten wij getuige zijn van een gevalletje expertmeeting. De experts waren projectleiders en aanverwanten rondom een groot...

MVO: 404 PAGE NOT FOUND

'Maatschappelijk Verantwoord' is algemeen geaccepteerd en wordt beschouwd als dé standaard voor ondernemen in de 21e eeuw. Voor stedebouwkundigen en...