MVO: 404 PAGE NOT FOUND

'Maatschappelijk Verantwoord' is algemeen geaccepteerd en wordt beschouwd als dé standaard voor ondernemen in de 21e eeuw. Voor stedebouwkundigen en architecten is dit geen nieuws; verantwoording nemen voor ‘people and planet’ is sinds jaar en dag ingebakken in de bedrijfsprocessen.