Karianne Vandenbroucke

Karianne Vandenbroucke levert als architect erfgoed associate een belangrijke bijdrage aan de expertise van Rijnboutt op omgang met erfgoed en identiteit. Uit de verschillen en overeenkomsten tussen de herbestemmingsprojecten bij Rijnboutten haar eerdere ervaring als restauratiearchitect bij Vereniging Hendrick de Keyser haalde zij de inspiratie voor haar boek‘Mag dit weg’, dat in 2020 verscheen.

Na afronding van haar studie tot ingenieur-architect aan de Katholieke Universiteit Leuven (België), heeft Karianne de postdoctorale opleiding Master of Science in Conservation of Monuments and Sites gevolgd aan het Raymond Lemaire International Centre of Conservation.

Karianne geeft gastlezingen aan verschillende onderwijsinstellingen, heeft drie jaar zitting gehad in de Commissie ruimtelijke kwaliteit van Amsterdam, is actief als jurylid bij de nationale BNG Bank Erfgoedprijs, en zit per 1 november 2022 de Erfgoedcommissie van Mooi Noord-Holland voor.