Hans Peter Benschop

Hans Peter Benschop (filosoof) leidt het Trendbureau Overijssel. Het Trendbureau is een onafhankelijke netwerkorganisatie.

Het maakt toekomstverkenningen voor de (politieke) besluitvorming. Het Trendbureau is een initiatief van de provincie. Eerder werkte Benschop voor het rijk en de gemeente Apeldoorn.

Twitter: @hpbenschop (maar niet zo veel gebruikt)