nieuws

Jury bekend Award Natuurinclusief Bouwen en Ontwerpen 2019

Architectuur

Jury bekend Award Natuurinclusief Bouwen en Ontwerpen 2019
Voorbeeld van natuurinclusief bouwen door DS Landschapsarchitecten

De onafhankelijke jury van de Award Natuurinclusief Bouwen en Ontwerpen 2019 is bekend. Jacques Vink (Ruimtelab), Gertjan van der Baan (Vesteda) en Jelle de Jong (IVN) gaan de inzendingen voor deze nieuwe prijs van Vogelbescherming Nederland kritisch beoordelen

Voor de Award Natuurinclusief Bouwen en Ontwerpen 2019 wordt gezocht naar inspirerende natuurinclusieve bouwprojecten. Projecten bijvoorbeeld, waarbij de kwaliteit van het groen in de naaste omgeving al vanaf de tekentafel is meegenomen. Waar niet alleen de toekomstige menselijke gebruikers, maar ook stadsvogels en vleermuizen van voldoende leefruimte zijn voorzien. Of projecten waarbij in nauwe samenspraak met opdrachtgevers en bewoners voor de meest optimale, natuurvriendelijke inrichting van de openbare ruimte is gekozen.

Jury

Voor de beoordeling van de inzendingen is een onafhankelijke jury geformeerd. De leden zijn:

– Jacques Vink, architect en oprichter van het Rotterdamse architectenbureau Ruimtelab en medeoprichter van De Natuurlijke Stad. Dit samenwerkingsverband van ontwerpers, biologen en ecologen werkt aan concrete stadsnatuurprojecten. Samen met Piet Vollaard en Niels de Zwarte is Vink tevens coauteur van Stadsnatuur Maken / Making Urban Nature. Stadsnatuur maken is een inspiratie- en voorbeeldboek voor natuurinclusief ontwerpen in de Noordwest-Europese stad.

De visie van Jacques Vink op de Award Natuurinclusief Bouwen en Ontwerpen: “De natuur in de stad is veel rijker dan bewoners en ontwerpers vaak denken. De stad biedt kansen maar de natuur is er ook kwetsbaar en vraagt om ruimte. Ik hoop en verwacht dat de inzendingen voor de award laten zien dat ontwerpers hier slimme oplossingen voor kunnen bedenken.”

– Gertjan van der Baan, CEO van Vesteda en voorzitter van de werkgroep woningen van de IVBN (Vereniging van Institutionele Beleggers in Vastgoed, Nederland).

– Jelle de Jong, algemeen directeur van IVN Natuur Educatie.

Meer informatie over de prijsvraag

Lees ook:

Reageer op dit artikel