FIEB, Den Haag - HVE Architecten en Studio Leon Thier

Op een centrale plek aan de Binckhaven in Den Haag verrees dit voorjaar de voormalige Van Klingerenvleugel. Nadat het oude stalen frame jarenlang was bewaard, is het verhuisd en herbouwd. Het kreeg een nieuwe naam: 'Frank is een Binck'.

Toelichting HVE Architecten en Studio Leon Thier | Beeld Peter de Ruig

De Van Klingerenvleugel werd de grote moderne aanbouw genoemd die architect Frank van Klingeren in de jaren zestig van de vorige eeuw ontwierp. Het diende als uitbreiding van de jeugdherberg in de Haagse monumentale villa Ockenburg. Nadat het complex eind vorige eeuw in onbruik raakte, dreigde de vleugel te worden gesloopt. Op aandringen van het Comité tot Behoud Van Klingerenvleugel, mede door ons opgericht, werd al het bouwmateriaal opgeslagen op een werf in Pijnacker.

Frank van Klingeren (1919-1999) was een ‘sociaal ingenieur’. Spraakmakend en controversieel. Zijn ontwerpen zijn te herleiden tot de maatschappelijke vraagstukken in de jaren 60 en 70 van de vorige eeuw. Daarbij anticipeerde hij onder meer op de ontzuiling, het loslaten van institutionele structuren, die tot dan lange tijd de maatschappij hadden gedomineerd Hij had veel aandacht voor openbaarheid en ontmoeting. En voor het integreren van functies. De Meerpaal in Dronten is een van zijn bekendste werken.

Beeld Peter de Ruig
Beeld Peter de Ruig

Wij kregen de kans om de Van Klingerenvleugel te herbouwen, als onderdeel van de revitalisering het industriegebied de Binckhorst, vlakbij het Haagse centrum. Het voormalige paviljoen, met een oppervlakte van 2.656 m2, 60 meter lang en zeventien meter diep, heeft nu op begane grond horeca en daarboven 22 appartementen met een short-stay functie.

Erachter zijn twee nieuwe woongebouwen verrezen. Een ‘Schijf’ van 45 meter hoogte en een ‘Toren’ van 70 meter, op een plint met commerciële voorzieningen, een parkeergarage en twee grote fietsenstallingen. De nieuwbouw is een mix van sociale huurappartementen, middel dure huurappartementen en appartementen voor de vrije markt.

Beeld Peter de Ruig
Beeld Peter de Ruig

Wij stelden ons bij de vormgeving van de nieuwbouw de vraag hoe de Van Klingerenvleugel de toon zou kunnen blijven zetten. Daarom zijn de gevels van de ‘Toren’, de ‘Schijf’ en ook van de plint uitgewerkt als een rasterstructuur, waarin allerlei functies en gevelindelingen hun plek hebben gekregen. De invulling van de vlakken binnen het raster roept een industriële sfeer op, die ook herkenbaar is in de Van Klingerenvleugel. Het raster speelt met de verdiepingen en telt soms twee, soms drie lagen.

Voor de woningen is het metalen raster ingevuld met grote glazen puien en balkons. De dichte vlakken zijn gevuld met geprofileerde metalen panelen, die afhankelijk van de lichtinval op de gevel een geschakeerd beeld opleveren. Het hoofdraster is warm antraciet van kleur, het subraster heeft een lichtere warme metallic kleur. Het raster van de commerciële ruimten is ingevuld met hoge puien met glas, dat zorgt voor een levendig beeld in de plint.

De redactie van de Architect selecteert elke dag het belangrijkste nieuws. Heb je nieuws dat misschien voor ons interessant is? Mail dan naar redactiedearchitect@vmnmedia.nl.