Webinar over passieve brandveiligheid: hier let een verzekeraar op
Roy Weghorst van Kingspan (links) en Jurjen Burghgraef van adviesbureau Burghgraef en van Tiel.

Webinar over passieve brandveiligheid: hier let een verzekeraar op

Brand is nooit helemaal te voorkomen, maar door de risico's in een vroegtijdig stadium van de bouw zo veel mogelijk terug te brengen, is de kans het grootst dat de schade beperkt blijft als het toch gebeurt. Dat gaat verder dan alleen zorgen dat mensen het pand veilig kunnen verlaten.

Naast de schade beperken en zorgen dat mensen veilig geëvacueerd kunnen worden, is het belangrijk dat een bedrijf na een brand de activiteiten zo snel mogelijk weer kan voortzetten. Ook moeten de brandwerende maatregelen voldoende zijn voor een afdoende verzekering. Dat is in een notendop de boodschap van het webinar over passieve brandveiligheid dat Kingspan Geïsoleerde Panelen organiseert. Op 28 februari vond de eerste in een reeks van vijf webinars (alle webinars kun je hier terugkijken) plaats. Aan het woord komen risicodeskundige Jurjen Burghgraef van adviesbureau Burghgraef en van Tiel en Roy Weghorst, Head of Regulatory Affairs – Fire bij Kingspan.

Tijdig nadenken over brandrisico

“Veel mensen gaan pas nadenken over wat een brand kan veroorzaken als ze het een keer hebben meegemaakt of hebben gezien in hun nabije omgeving”, zegt Roy Weghorst. Vanuit zijn functie bij Kingspan houdt hij zich bezig met normering en certificering op het gebied van brandveiligheid in Europa. “Misschien is het heel menselijk om ervan uit te gaan dat de kans op brand doorgaans klein is, maar nog los van mogelijke slachtoffers kan ook de financiële impact enorm zijn.” Daarom is het volgens Weghorst belangrijk om tijdig na te denken over hoe je zodanig bouwt dat het brandrisico zo klein mogelijk is en de eventuele gevolgen beperkt blijven, mocht het vuur toch om zich heen slaan.

Los van mogelijke slachtoffers kan ook de financiële impact van een brand enorm zijn”

Bouwbesluit

Brandveiligheid gaat verder dan alleen het Bouwbesluit naleven, zo maken Weghorst en Burghgraef duidelijk tijdens het webinar. Het Bouwbesluit is immers vooral gericht op mogelijk maken dat alle aanwezigen bij brand het pand veilig kunnen verlaten, dat de hulpdiensten hun werk kunnen doen en dat de omliggende panden beschermd worden.

Jurjen Burghgraef en Roy
Weghorst
Jurjen Burghgraef (links) en Roy Weghorst komen aan het woord tijdens de webinar van Kingspan op 28 februari.

Actieve en passieve brandveiligheid

Het beperken van de risico’s vergt een bredere blik. In grote lijnen wordt onderscheid gemaakt tussen actieve en passieve brandbeveiliging. Denk bij actieve brandbeveiliging bijvoorbeeld aan brandblussers, sprinklers en brandmeldinstallaties. Het zijn voorzieningen die in werking treden bij brand. Bij passieve brandbeveiliging gaat het om maatregelen die de verspreiding van vuur en rook tegen te gaan met onder meer brandwerende materialen, brandwerende scheidingen binnen gebouwen en bescherming van afdichtingen.

Veiligheidsmarges opbouwen

“Actieve en passieve brandbeveiliging horen hand in hand te gaan”, stelt Weghorst. Hij ziet nog weleens dat er bij nieuwbouw uitgegaan wordt van een minder brandwerende wand, omdat het gebouw immers al een sprinklerinstallatie heeft. Wie dat doet, belandt al gauw in een grijs gebied, vindt hij. Wettelijk gezien kan zo’n keuze voldoen, maar in de ogen van Weghorst is het onverstandig om puur rekenkundig te kijken door voorzieningen tegen elkaar weg te strepen. “Zorg dat je je actieve en passieve brandbeveiliging op orde hebt. Op die manier bouw je meerdere veiligheidsmarges op om een schade zo veel mogelijk te beperken bij brand.”

Kans op gevolgschade

Verzekeraars stellen niet alleen de eis dat de actieve en passieve brandveiligheid goed geregeld moeten zijn, maar kijken daarnaast ook naar de kans op gevolgschade. Die hangt onder meer af van de omvang en de aard van een bedrijf, zegt Jurjen Burghgraef. Ook het type bedrijvigheid van buurbedrijven is iets om rekening mee te houden. Zijn bureau adviseert bedrijven over risico’s bij brand en het voorkomen van schade en heeft de nodige verzekeraars als klant. De taxatiewaarde is leidend bij het afsluiten van een verzekering, legt Burghgraef uit, want mocht een pand volledig afbranden, dan moet het bedrijf voldoende middelen hebben om alles weer snel op te bouwen en door te kunnen gaan.

Nieuwe risico’s

“Het belangrijkste wat wij doen is de continuïteit beschermen.” Hij herinnert zich nog een betonfabriek die volledig afbrandde, wat een enorme schade veroorzaakte. “Beton kan niet branden, maar het dak was wel brandbaar.” Door nieuwe ontwikkelingen ontstaan ook nieuwe risico’s, zoals zonnepanelen en airco’s op bedrijfsdaken en het gebruik van acculaders en lithiumbatterijen bij sommige bedrijven.

Naarmate de belangen groter worden, zullen verzekeraars steeds kritischer kijken. Ze kijken naar de waarde en de bedrijfsschade”

Strengere eisen

Om dat soort risico’s terug te brengen zal een verzekeraar strengere eisen stellen aan bijvoorbeeld het type isolatiemateriaal. Zo heeft Kingspan verschillende sandwichpanelen in het assortiment met het keurmerk FM Approval. Dat betekent dat ze voldoen aan de brandveiligheidseisen van FM Global, de grootste verzekeringsmaatschappij van industrieel vastgoed in Europa. Deze eisen gaan een stuk verder dan de reguliere brandklassen. Burghgraef: “Naarmate de belangen groter worden, zullen verzekeraars steeds kritischer kijken. Ze kijken naar de waarde en de bedrijfsschade.”

Brand AWP gevelpanelen
In oktober 2014 is er ‘s nachts een brand ontstaan door brandstichting. AWP gevelpanelen hebben een branddoorslag van buiten naar binnen voorkomen. Doordat er geen schade aan de binnenzijde was, kon het pand direct de volgende dag weer open en was de bedrijfscontinuïteit gewaarborgd.

Onvoldoende aandacht voor bedrijfsschade

Binnen de bouwkolom is de aandacht voor mogelijke bedrijfsschade door brand nog onvoldoende doorgedrongen, vindt Burghgraef. Een bouwproject begint immers vaak bij de architect. “Die weet prima hoe hij een gebouw moet bouwen volgens het Bouwbesluit. Dat het dan ook verzekerbaar moet zijn en de bedrijfscontinuïteit zeker gesteld moet worden, is een heel andere discussie.”

Dure besparing

Burghgraef wordt het liefst al bij het allereerste bouwplan betrokken en daarna ook nog een keer bij de gunning aan een aannemer. In die tussentijd kan er immers beknibbeld zijn op brandveiligheid. “Soms pakt zo’n besparing heel duur uit. Als een klant vooraf goed nadenkt, heb je achteraf geen discussie.”

Als je een gebouw van 10 miljoen euro neerzet, moet je niet emmeren over de laatste ton”

Iedereen is verzekerbaar

Die strengere eisen leiden vaak tot meer werk en meer kosten, maar als je goed uitlegt welke risico’s je daarmee afdekt, is daar meestal weinig discussie over, is de ervaring van Burghgraef. “Na ons advies is iedereen verzekerbaar. Als je een gebouw van 10 miljoen euro neerzet, moet je niet emmeren over de laatste ton.”

Te optimistisch inschatten

Een veel voorkomende fout is volgens Burghgraef dat bedrijven te optimistisch inschatten hoe snel ze na een verwoestende brand hun pand weer opgebouwd hebben. Daardoor gaan bedrijven soms zelfs failliet. “Je probeert een brand eerst te voorkomen en daarna te beperken. Als dat ook niet lukt, moet je goed verzekerd zijn. Alleen dan overleef je de schade.”

Vijf webinars van Kingspan

Om architecten, aannemers en installatiebedrijven op de hoogte te houden van actuele ontwikkelingen in de bouw, organiseert Kingspan Geïsoleerde Panelen tussen 28 februari en 25 april vijf webinars. Experts en kennispartners uit de markt gaan met elkaar in gesprek om complexe thema’s inzichtelijk te maken.

Op het programma:
• 28 februari: Passieve brandveiligheid
• 14 maart: De Wet Kwaliteitsborging
• 28 maart: BIM: nu en in de toekomst
• 12 april: Duurzame & circulaire bouw
• 25 april: Risicoreductie bij zonnepanelen

De webinars worden om de twee weken uitgezonden tussen 11.00 en 11.45 uur. Gratis inschrijven kan door een of meerdere thema’s aan te klikken. Deze zijn te vinden op de website. Terugkijken op een later moment is ook mogelijk. Wie zich alsnog inschrijft voor een webinar, krijgt de terugkijklink toegemaild.

Dit artikel is gesponsord door Kingspan.