Vijf nominaties voor de Gouden Piramide 2022

De jury onder leiding van Rijksbouwmeester Francesco Veenstra heeft vijf opdrachtgevers genomineerd voor de Gouden Piramide 2022, de rijksprijs voor inspirerend opdrachtgeverschap in de architectuur en gebiedsontwikkeling.
Forum Groningen door NL Architects Beeld Marcel van der Burg

Gemeente Groningen met Grote Markt Oostzijde, Groningen

Gedurende een plan- en ontwikkelingsproces van 20 jaar revitaliseerde de gemeente Groningen een gevoelige locatie in de binnenstad: de oostzijde van de Grote Markt en het terrein daarachter (waar nu het Forumcomplex, een ontwerp van NL Architects, staat). Ze nam de inwoners van de stad voortdurend mee, zowel bij het opstellen van het stedenbouwkundig plan als bij de architectenselecties (DAAD Architecten, De Zwarte Hond; Müller-Reimann Architekten, Powerhouse Company) voor de verschillende nieuwe gebouwen. Behalve Forum zijn onder meer commerciële ruimtes, appartementen, een hotel en een studentensociëteit gerealiseerd.

Lees ook - Bibliotheek die geen bibliotheek heet: Forum Groningen door NL Architects

Stichting Nederlands Auschwitz Comité met Nationaal Holocaust Namenmonument, Amsterdam

In 102.202 bakstenen zijn de namen gegraveerd van evenzoveel Nederlandse joden, Roma en Sinti die tijdens de Tweede Wereldoorlog door het naziregime zijn omgebracht. Het Nederlands Auschwitz Comité nam het initiatief voor het Nationaal Holocaust Namenmonument en volhardde in de missie om het te realiseren. Daniel Libeskind tekende samen met Rijnboutt voor het ontwerp. In de turbulente stedelijke omgeving van Amsterdam moest het daarvoor de nodige weerstanden overwinnen.

Nationaal Holocaust Namenmonument door Studio Libeskind i.s.m. Rijnboutt. Beeld Kees Hummel
Nationaal Holocaust Namenmonument door Studio Libeskind i.s.m. Rijnboutt. Beeld Kees Hummel
Nationaal Holocaust Namenmonument door Studio Libeskind i.s.m. Rijnboutt. Beeld Kees Hummel

Vereniging Dorpsbelang Blije e.o. met Terp fan de Takomst, Blije

In het dorp Blije aan de Friese Waddenkust leefde de wens om de historische band met de Waddenzee te herstellen. Met de ‘Terp van de toekomst’ en de omliggende kweldernatuur is een spannende plek ontstaan waar de werking van het getij zichtbaar en voelbaar is. De dorpsvereniging van Blije zocht de samenwerking op met verschillende instanties, maar schroomde niet het heft terug in handen te nemen toen het project dreigde te verzanden. Het ontwerp is van Ontwerp: Kunstenaarscollectief Observatorium

Terp fan de Takomst, Blije. Beeld Binne-Louw Katsma

Vereniging Ecodorp Boekel met Ecodorp Boekel

Een particulier initiatief leidde tot een woonbuurt die in elk opzicht duurzaam is. Ecodorp Boekel draagt oplossingen aan voor alle Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties. De gebiedsontwikkeling is klimaatpositief, klimaatbestendig, natuurinclusief en volledig circulair. Zo is cementhoudend beton vermeden en slaat een innovatieve basaltaccu de warmte op van 600 zonnepanelen.

Ecodorp Boekel naar een onwerp van Van Laarhoven Combinatie Architecten

Woningcorporatie Trudo met Haasje Over, Eindhoven

Al jarenlang is Trudo een van de drijvende krachten achter de herontwikkeling van het voormalige Philipsterrein Strijp S in Eindhoven. Met Haasje Over, een ontwerp van VMX Architects heeft deze corporatie een gedurfd gebouw toegevoegd. Het bestaat uit een woontoren en een woonhof dat zich uitstrekt boven een fabriekspand (in gebruik als skatehal). Een loopbrug voert naar de daktuin van het monumentale gebouw ‘Anton’. Met een programma van bijna uitsluitend sociale huurwoningen wist Trudo een architectonisch icoon te realiseren dat bijdraagt aan een levendige stadscultuur.

Lees meer over Haasje Over in Eindhoven door VMX Architects

Vervolg

In mei en juni 2022 bezoekt de jury de vijf genomineerde opdrachtgevers. De winnaar wordt in oktober 2022 bekendgemaakt. De prijs bestaat uit een bedrag van 75.000 euro en een trofee. De Gouden Piramide wordt tweejaarlijks toegekend