“Als we de havens volbouwen met woningen betalen we straks een hoge tol”

Verdichting lijkt een toverwoord in de woningcrisis. Is het daarmee iets nieuws? Nee. Recent publiceerde het College van Rijksadviseurs een studie over verdichting van bestaande woonwijken in de afgelopen vijftien jaar. De verrassende uitkomst: verspreid over 1000 wijken werden 250.000 woningen toegevoegd. Hebben we die uitbreidingswijken en de transformatie van industriegebieden eigenlijk nog wel nodig?
Wouter Veldhuis. Beeld David Meulenbeld