Crisis: de beslissende ommekeer?

Op dit moment manifesteert zich een aantal actuele en urgente thema’s in onze samenleving. De urgentie om de klimaatverandering tegen te gaan alsook de steeds luider wordende roep om  betaalbare woningen te bouwen zijn de actuele thema’s van vandaag de dag. Ik vermijd bewust het woord ‘crisis’, aangezien dat woord een negatieve lading heeft en je bijna de indruk krijgt dat we van de ene crisis in de andere rollen. Het woord ‘crisis’ wordt (bewust of onbewust) verkeerd gebruikt.
Woonprotest afgelopen september in Amsterdam. Beeld Shutterstock