Groen beton: "Duurzaamheid zit in ons DNA"

Groen beton: "Duurzaamheid zit in ons DNA"

Alle kanaalplaatvloeren van VBI voeren sinds dit jaar het label 'VBI Groen'. Dit label garandeert laag materiaalgebruik en een extra lage milieulast in de MilieuPrestatie Gebouwen (MPG). En dat is goed nieuws voor alle klanten van de marktleider op het gebied van prefab vloersystemen. Verder heeft VBI onlangs het CSC label Gold binnengehaald. Het CSC keurmerk voor beton is wat het FSC keurmerk voor hout is. "Het behalen van het keurmerk is geen doel op zich, maar wel een bevestiging van onze ambitie op het gebied van duurzaamheid", zegt Thies van der Wal, manager MVO bij VBI.

Een paar goede voorbeelden: de nieuwe huisvesting voor Heembouw Kantoren in Berkel en Rodenrijs – voor een groot gedeelte opgetrokken uit circulaire bouwproducten - heeft ze. Net als het nieuwe hogeschoolgebouw van Aeres dat momenteel op het Floriadeterrein in Almere verrijst: de groene kanaalplaatvloeren van VBI. Vloeren dus met een goed milieuprofiel. Het zijn kanaalplaatvloeren die zo min mogelijk bestaan uit de grondstoffen beton en staal, maar wel zo zijn ontworpen om er een functionele vloer van te maken. Ze zijn voorzien van het label ‘VBI Groen’.

Het behalen van het keurmerk is een bevestiging van onze ambitie op het gebied van duurzaamheid.”

Generieke stappen

Tot voor kort behoorden de kanaalplaatvloeren met dit label tot een selecte productlijn in het assortiment van de producent van prefab systeemvloeren. Goed nieuws voor de potentiele afnemers van de vloeren van VBI: vanaf nu voeren alle VBI-vloeren het label ‘VBI Kanaalplaten Groen’, zegt Peter Musters, adviseur bouwconcepten bij VBI. “Simpel gezegd: tot voor kort konden afnemers kiezen tussen groene en grijze kanaalplaatvloeren. Maar de prijsdifferentiatie bleek vaak een barrière voor een duurzame keuze. Dat speelt nu niet meer.. We hoeven nu niet langer orderafhankelijk te produceren, omdat we generieke stappen hebben gezet: elke kanaalplaatvloer heeft het label groen.”

Het is VBI dus gelukt om het integrale productmilieuprofiel te verbeteren, aldus Musters. “En daarmee reduceer je de milieu- en CO2-impact van het gehele assortiment substantieel.” De uitkomsten van de meest recente LCA-berekeningen rechtvaardigen dat vanaf heden alle VBI-vloeren het groene label mogen voeren. LCA staat voor levenscyclusanalyse. In de LCA wordt de hele levenscyclus van een product bekeken: van de winning van grondstoffen via productie en (her)gebruik tot en met afvalverwerking. Van wieg tot graf dus. De meest recente waarden zijn als categorie 1-data opgenomen in de Nationale Milieu Database.

Ontwerpen voor duurzaamheid zit in DNA

Beweeglijk

Bij VBI merken ze dat ‘de markt’ circulariteit en milieu-impact steeds belangrijker vindt, zegt Thies van der Wal. “Wij zien ‘groen’ als een beweeglijk iets: het is een betrouwbare thermometer voor klanten dat je met producten van VBI goed op weg bent richting de doelen die zijn gesteld bij het Klimaatverdrag van Parijs. We zitten in een cockpit en sturen steeds een beetje bij, zodat we die doelen halen.”

Ontwerpen voor duurzaamheid zit in DNA
Design for Flexibility

Duurzaamheid kent meerdere gradaties, stelt VBI: van recycling van materialen, via hergebruik van onderdelen van de bouwconstructie, tot aan hergebruik van het gebouw als geheel. VBI heeft een GreenScore-systematiek ontwikkeld met drie verschillende ontwerpniveaus: Design for Flexibility (met flexibel aanpasbare gebouwen als uitgangspunt), Design for Reassembly (draagstructuren zo ontwerpen dat gebouwonderdelen op een later moment opnieuw gebruikt kunnen worden) en Design for Recycling (spaarzaam materiaalgebruik en hergebruik van grondstoffen).

Ontwerpen voor duurzaamheid zit in DNA
Design for Reassembly

Deze duurzaamheidsstappen hebben een groot hefboomeffect in het voorkomen van afval en het verlagen van CO2-emissie. De Greenscore-systematiek biedt bouwbedrijven en hun opdrachtgevers die werk willen maken van circulariteit houvast.

Ontwerpen voor duurzaamheid zit in DNA
Design for Recycling

Groen beton

Wie kiest voor een innovatief, prefab vloersysteem van VBI, kiest dus voor groen beton. Bruikbare materialen die vrijkomen bij sloop, vormen de basis voor nieuwe grondstoffen. VBI verwerkt betongranulaat hoogwaardig in nieuwe vloeren. Het resultaat is een kanaalplaatvloer die kwalitatief minstens zo goed is als een vloer zonder betongranulaat, aldus Van der Wal. “Het veiligstellen van je grondstoffen voor de toekomst: dat is wat mij betreft de kern van het recycling-verhaal. Het op een hoogwaardige manier weer inzetten van je product, het liefst in hetzelfde product. Dat alles om de CO2-emissie naar de beneden te krijgen, terwijl je de waarde van het product in stand houdt, ook de financiële waarde.”

De Greenscore-systematiek biedt bouwbedrijven en hun opdrachtgevers die werk willen maken van circulariteit houvast.”

Betonakkoord

VBI is mede-initiatiefnemer en aanjager van het Betonakkoord, vervolgt Musters. De intentie is om de CO2 footprint drastisch te verlagen. VBI zet dus maximaal in op een circulaire bouweconomie. Niet voor niets behaalde VBI in 2017 als eerste prefab vloerenfabrikant, het CSC certificaat Bronze. CSC staat voor Concrete Sustainability Council. Gecertificeerde bedrijven voldoen aan strenge eisen op het gebied van herkomst van materialen en grondstoffen, kwaliteit, milieumanagement, integriteit, mensenrechten en veiligheid.

Ontwerpen voor duurzaamheid zit in DNA

Het was een mooie stap, maar smaakte volgens Van der Wal naar meer. Samen met ketenpartners heeft VBI onlangs CSC label Gold verworven voor alle fabrieken. Van der Wal: “Het is het een na hoogste wat je kunt behalen, dus we zijn er nog niet. Het gouden certificaat is hoe dan ook belangrijk voor opdrachtgevers die duurzaam bouwen en BREEAM gebruiken: met CSC-gecertificeerd beton scoor je extra punten. Je laat daarmee zien dat je verantwoorde productie van beton heel belangrijk vindt, net als herkomst van grondstoffen.”

Van der Wal benadrukt het graag nog een keer: het keurmerk CSC label Gold is geen doel op zich, maar wel een bevestiging van de ambitie van VBI. “De focus op duurzaamheid zit in ons DNA. Op dat gebied wil VBI koploper zijn en blijven.”’

Dit artikel is gesponsord door VBI.