Nominatie ARC21: Herstel Catharijnesingel, Utrecht - OKRA Landschapsarchitecten

Het herstel van de singelstructuur rond de binnenstad van Utrecht is een belangrijk onderdeel van het Masterplan Stationsgebied. De singelstructuur is hersteld door de gracht opnieuw te graven waar deze in het verleden is gedempt. Sluitstuk van het herstel is de Catharijnesingel-Zuid. De Catharijnesingel is weer een plek waar je fijn kunt verblijven. In september 2020 is het laatste deel van de singel officieel geopend voor publiek en kan er weer een rondje om de stad worden gevaren.

Tekst OKRA Landschapsarchitecten

Voor de inrichting van de Catharijnesingel en de uitbreiding van het Zocherpark heeft OKRA weloverwogen keuzes gemaakt ten aanzien van het type verkeersstromen. Voetgangers hebben prioriteit, maar niet boven alles. De uitgestrekte wandelroute langs de singel nodigt uit tot recreatief en sportief gebruik. Men wandelt langs graslanden, conversation pieces, tal van zitplekken, een variatie aan groen met elk een eigen type begroeiing en een afwisselend zicht op de binnenstad.

Ongeveer 35.000 ton grond is verwijderd bij de afgraving. Bijna 17.000 ton puin is afgevoerd met de sloop van de verkeersbak. Veel vervuilde grond is gesaneerd en op de waterbodem is een laag van 50 cm schone grond aangebracht. Totaal is circa 40.000 m3 water teruggebracht in de singel. Een 700-meter lange pijp voor ondergrondse watertoevoer is hergebruikt als regenwaterberging en bezinkbassin voor de irrigatie van de oevers en het park.

Tekening kerk Catherijnesingel door OKRA Landschapsarchitecten
Tekening kerk - herstel Catherijnesingel door OKRA Landschapsarchitecten

De opgave was om de historische binnenstad en het stationsgebied beter met elkaar te verbinden en de leefbaarheid en beweegvriendelijkheid van de openbare ruimte te verbeteren, met aanzienlijk minder autoverkeer en meer ruimte voor fietsers en voetgangers. Het ontwerp biedt zowel een wandelroute als een vaarroute en volop openbare ruimte voor openluchtrecreatie. Het is een voorbeeldproject waarin begaanbaarheid, natuurinclusiviteit, klimaatadaptatie en cultureel erfgoed samenkomen.

Naast het herstel van de singel ontwierp OKRA een nieuw park dat aansluit op het Zocherpark langs de Catharijnesingel. Het projectgebied heeft een groen en glooiend karakter waarin ecologie, water, recreatie en verkeer zorgvuldig zijn ingepast. Door de natuurvriendelijke oevers is er meer ruimte voor flora en fauna, en is er veel groen teruggebracht in de stad. De terugkeer van het water maakt de hele singel tot een plek waar mensen graag willen zijn en worden gestimuleerd om te bewegen.

Het projectgebied heeft een groen en glooiend karakter waarbij ecologie, (water)recreatie en verkeer op een zorgvuldige manier zijn ingepast. Door de natuurvriendelijke vooroevers is er meer ruimte voor flora en fauna en is er veel groen teruggebracht in de stad. Denk hierbij aan groepen rhododendrons, ruig gemaaide grasweides met verwilderde bloembollen, heestergroepen en verspreid staande groepen bomen.

Lees meer:

OKRA-documentatie.pdf

Download