Laten we een voorbeeld nemen aan Richard Buckminster Fullers ‘More with Less’

In de architectuur ontbreekt het tegenwoordig aan avant-gardisten. De huidige generatie architecten kan een voorbeeld nemen aan de vernieuwer en denker Richard Buckminster Fuller. Hij dacht niet probleemoplossend, maar formuleerde visionaire, filosofische gedachten.
Bucky and the Dymaxion © Bettmann/Corbis via britannica.com