Europan 16, België - Living Cities

Europan 16, België - Living Cities

Hoe kun je je andere mogelijkheden voorstellen om de planeet Aarde te bewonen? Het Belgische Europan 16-onderwerp, Living Cities richt zich op levende steden als een nieuw paradigma, waarin nieuwe soorten synergieën kunnen worden overwogen tussen de ecologische, biologische, sociale, economische, culturele en politieke dimensies.

Metabole vitale functies moeten helpen om de tegenstelling tussen stad en natuur te overbruggen, waarmee de ingezonden Europan-projecten zich kunnen identificeren en transformeren tot hernieuwde steden waarin relaties worden gelegd met natuurlijke elementen zoals water, materiaalstromen, energie die allemaal deel uitmaken van de levenscycli.

Het ontwikkelen van dergelijke cyclische processen (natuurlijke cycli, kringloopeconomie) leidt het ontwerpproces om de ecologische voetafdruk en het verbruik van niet-hernieuwbare energie te minimaliseren en om nieuwe woonvormen te bevorderen en om ongelijkheden uit te sluiten en inclusie te bevorderen.

Aalst

De huidige stedelijke omgevingen worden geconfronteerd met toenemende ongelijkheden en conflicten die worden veroorzaakt door onzichtbaarheid, uitsluiting, marginalisering en ontoegankelijkheid voor huisvesting, werk, onderwijs en openbare diensten. Om deze sociale breuken te bestrijden, moeten bewoonde milieus plaatsen worden waar nieuw inclusief beleid en praktijken worden ondersteund.

Kwesties van toegankelijkheid tot openbare infrastructuur en huisvesting zouden een overheersende rol moeten krijgen en sociale interactie moeten bevorderen. Het zorgen voor leefomgevingen zou inclusie kunnen bevorderen door gemarginaliseerde ruimtes om te vormen tot plaatsen van uitwisseling, samen leren en biodiversiteit. Dit zou nieuwe bewoonde omgevingen mogelijk maken waardoor nieuwe vormen van participatieve democratie worden bevorderd die de cycli en ritmes van de levende natuur verbinden.

Brussel

De opdracht

De Europan 16-sites moeten rekening houden met deze twee dimensies in hun transformatiedoelstellingen. Hoe kan het project ruimtelijk maken en tegelijkertijd middelen, gemeenschappelijke goederen, recyclingprocessen, hybridisaties, delen en de verschillende temporaliteiten sparen? Dit is de vraag die aan de deelnemers voor Europan 16 is gesteld.

Namur

Locaties

Voor de allereerste keer in 30 jaar geschiedenis is het Europan België gelukt om één site voor te stellen in elk van de Gewesten Vlaanderen, Brussel en Wallonië. (Aalst, Brussel en Namur). Ze hebben allemaal een link met water als rivier of drinkwaterreservoir, natuurlijk landschap in een stedelijke of peri-urbane context. Er worden behuizingen, apparatuur en productieve activiteiten verwacht, volgens een innovatief model dat een antwoord biedt op de problemen van Living Cities.

Europan is 's werelds grootste ideeëncompetitie voor innovatieve stedenbouw met een daaropvolgend implementatieproces. Het is een openbare wedstrijdprocedure die om de 2 jaar wordt gehouden voor jonge internationale architecten en stedenbouwkundigen onder de 40 jaar. Inzenden kan tot 17 september. De uitslag wordt verwacht op 20 december. Meer informatie>

Lees ook:

Sinds 2007 werkt Astrid de Wilde als (web)redacteur op de redactie van de Architect.
Naast het schrijven van het dagelijks (architectuur)nieuws, artikelen en een incidentele blog op de Architect.nl maakt zij ook de Whitepapers en is zij betrokken bij de printedities van de Architect.
Hiervoor was zij werkzaam bij onder andere Detail in Architectuur en Architectuur & BOUWEN.