MANIFEST / Thomas Rau: "Ik zie het coronavirus niet als het einde, maar als kans voor een nieuw begin"

Volgens Thomas Rau is krimp de grootste groeimarkt. We moeten alles herzien, want alles komt nooit meer terug. De huidige crisis vormt als het ware het momentum om de koers te verleggen.
Delen:
Thomas Rau. Beeld Femque Schook

Thomas Rau / “Ik zie het coronavirus niet als het einde, maar als kans voor een nieuw begin. Er breekt een periode aan waarin de menselijke soort in toenemende mate geconfronteerd zal worden met situaties van ‘natuurlijke overmacht’. De huidige crisis vormt als het ware het momentum om de koers te verleggen. We worden door de allergrootste monopolist, genaamd aarde, uitgedaagd om ons mens-zijn opnieuw te organiseren.

Er liggen ongelooflijke kansen maar dit veronderstelt wel een vernieuwd, uit vrijheid gekozen perspectief op ons zijn. De voorspelde krimpscenario’s in het huidige systeem weerspiegelen de noodzaak voor vernieuwing. De grootste groeimarkt is de krimp. De mensen die het huidige systeem hebben bedacht, zullen niet de geesten zijn die het systeem zullen transformeren. Voor een koerswijziging heb je een perspectiefwisseling nodig, andere mentale, juridische en praktische gereedschappen, nieuwe normen, waarden en evaluaties. Nog niet zo lang geleden heette het dat een visie het uitzicht belemmert, maar de allergrootste visie is de realiteit zelf. We hebben de neiging alles te ontkennen wat ons mens-zijn mogelijk maakt. We beseffen niet dat de enige met vetorecht de natuur zelf is. In principe kun je corona als zo’n veto zien.”/

Thomas Rau

Thomas Rau is als oprichter van RAU, Turntoo en Madaster ondernemer, architect, innovator, inspirator en visionair. Duurzaamheid, hernieuwbare energiebronnen en grondstoffenschaarste hebben hoge prioriteit in zijn werkwijze. In Manifest vertelt hij over zijn visie voor een duurzame leefomgeving. Hij pleit daarbij voor human estate in plaats van real estate.

Manifest

Klimaat en sociale ongelijkheid behoren tot de grote vraagstukken van deze tijd. De opwarming van de aarde, de demografische groei en de uitdijende verstedelijking vormen uitzonderlijke uitdagingen. In Manifest bundelen ontwerpers hun visie op deze kwesties. Ze laten zien hoe je vakmatig en professioneel een antwoord kunt geven op nieuwe uitdagingen.

De vraag waarop in Manifest een antwoord wordt gezocht, is niet óf je klimaat en ongelijkheid moet aangaan, maar vooral op welke manier je dat het beste kunt doen.

Aan Manifest werkten mee: Thomas Rau, Nanne de Ru, Odette Ex, Paul de Ruiter, Dirk Peters, Diederik Dam, Irma van Oort, Do Janne Vermeulen, Jeroen de Willigen, Bart Mispelblom Beyer, Michiel Hofman en Barbara Dujardin, Dikkie Scipio, Roberto Meyer en Wouter Thijssen, Robert Winkel, Daniel Jongtien, Pascal Cornips, Saartje van der Made en Joost Vos, Victor de Leeuw en Willemineke Hammer.
Manifest banner

Lees verder