Rijksadviseurs pleiten voor minister van Ruimte

Er is een minister van Ruimte nodig om de grote opgaven waar Nederland voor staat in goede banen te leiden. Een nieuwe bewindspersoon met een eigen mandaat en budget, schrijft het College van Rijksadviseurs in het advies ‘Een Minister van Ruimte’.