Deze bescherming biedt de WIA-verzekering
Peter van Gerrevink, inkomensexpert bij Centraal Beheer

Deze bescherming biedt de WIA-verzekering

Als een werknemer arbeidsongeschikt wordt, kan dat na twee jaar sterke effecten hebben op het inkomen: dat kan zomaar tot bijstandsniveau dalen. Gelukkig kan je als werkgever een WIA-verzekering afsluiten die medewerkers tegen zo'n inkomensdaling beschermt. Peter van Gerrevink, inkomensexpert bij Centraal Beheer, legt uit waarom de WIA-verzekering juist in de architectenbranche een goede oplossing is voor werkgever en werknemer.

Het risico van arbeidsongeschiktheid is misschien klein, de gevolgen kunnen groot zijn. Bovendien lopen werknemers meer risico dan ze denken, zegt Peter. “De werkdruk is, zeker in deze coronacrisis, hoog en de kans op burn-outs is groot. Veel werkgevers en werknemers denken dat alles ‘wel goed geregeld is’, maar ook bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid kun je zomaar terugvallen tot bijstandniveau als je geen extra verzekering hebt geregeld.”

In de CAO voor de branche is een WIA-verzekering toch verplicht?

“Dat is juist. In de CAO is vastgelegd dat werkgevers de verplichting hebben om een WIA-verzekering af te sluiten voor werknemers. Veel bureaus zijn daarvan op de hoogte, maar je moet wel zorgen dat het product ook voldoet. De financiële risico’s kunnen anders enorm zijn. Het is belangrijk om een verzekering te hebben die aansluit op de cao en een inkomensaanvulling biedt tot de AOW-leeftijd.”

Als je maar aansluit op de CAO, zit je goed dus.

“Dat zou ik niet zo stellig durven beweren. Het financiële risico voor de werknemer blijft namelijk groot: de regeling in de CAO is gemaximeerd op een loonsom ter hoogte van de WIA-loongrens en die is dit jaar zo’n € 58.000 bruto. Wie daarboven zit, krijgt bij arbeidsongeschiktheid te maken met een grotere terugval in inkomen. De regeling biedt dus voor een deel schijnzekerheid. Het is belangrijk dat ook de werknemers weten wat hun inkomensbescherming is bij arbeidsongeschiktheid na twee jaar. Het is niet ondenkbaar dat je werkgever na twee jaar ziekte geen mogelijkheden meer voor je heeft binnen het bedrijf.

Werknemers lopen meer risico dan ze denken”

Al heb je in sommige situaties bijvoorbeeld nog de helft van je oude inkomen als uitkering, je uitgaven en lasten zijn vaak toch gebaseerd op dat oude volledige inkomen. De werkgever kan daar dus een belangrijke rol spelen door extra zekerheid te bieden met een meer uitgebreide verzekering.”

En wat kost het dan als je meer dekking biedt?

“Kies je een uitgebreidere verzekering, dan moet je als werkgever veelal de extra kosten dragen. Je mag volgens de huidige CAO-afspraak maximaal 0,25% van de WIA-loongrens als premie op het loon inhouden. Bij een ruimere dekking ga je daar overheen: dat deel betaal je dan als werkgever. Toch zijn ook dat geen grote bedragen. Het is een van de goedkopere verzekeringen.”

Voor wie is de WIA-verzekering het belangrijkste?

“De grootste risicogroep is die van werknemers die tussen de 35% en 80% arbeidsongeschikt raken. Wettelijk gezien krijg je dan een WIA-uitkering die een percentage is van het minimumloon. Het kan zomaar zijn dat je dan maar € 7.000 per jaar als inkomen hebt, mocht je je resterende verdiencapaciteit – het deel waarvoor je niet arbeidsongeschikt bent verklaard – niet benutten. Iemand die volledig en duurzaam arbeidsongeschikt is, krijgt altijd nog een wettelijke uitkering van 75% van maximaal de WIA-loongrens. Juist die gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid is in de architectenbranche een probleem. Daar zijn meestal niet zoveel verschillende functies als bij andere bedrijven. Het is dus lastiger om als arbeidsongeschikte nog een baan te vinden bij hetzelfde bedrijf. Met een arbeidsongeschiktheidspercentage van bijvoorbeeld 50% wordt je positie op de arbeidsmarkt toch minder.”

Lopen werknemers wel warm voor zo’n WIA-verzekering?

“Ja, de belangstelling bij werknemers is groot. Dat is ook begrijpelijk, want de basisregeling die de cao voorschrijft, kost een werknemer nog geen 10 euro bruto per maand. Daarmee ben je verzekerd na het tweede ziektejaar tot aan je AOW-leeftijd. Daar zeggen weinig mensen nee tegen. Het is wel aan te bevelen om de werknemers goed te informeren over de WIA-verzekering.”

Het is aan te bevelen om de werknemers goed te informeren over de WIA-verzekering”

Welke voordelen biedt een WIA-verzekering nog meer?

“Het financiële aspect is maar een onderdeel. De focus ligt bij ons echt op het re-integratieproces van de werknemer. Werkgevers worden ontzorgd en dankzij de inzet van professionele casemanagers wordt de kans op succesvolle terugkeer van uitgevallen medewerkers sterk vergroot. Als verzekeraar hebben wij er belang bij dat mensen op een goede manier zo snel mogelijk re-integreren, maar daar hebben werkgever en werknemer ook profijt van. Hoe je dat aanpakt, verschilt per geval. Je kunt bijvoorbeeld kijken naar aspecten als werkdruk en burn-out, wat steeds vaker voorkomt. Er zijn bureaus die daarin begeleiden. We doen er alles aan om iemand weer aan het werk te helpen. Daarbij is het goed om zowel de verzuim- als de aanvullende WIA-verzekering bij dezelfde verzekeraar onder te brengen. De WIA gaat na twee jaar spelen, maar het arbeidsongeschiktheidstraject begint op dag één. Hoe eerder je met re-integratie aan de slag kunt, hoe eerder het effect heeft.”

Wat zie jij tot slot als de grootste meerwaarde van de WIA-verzekering?

“Als werkgever kun je je werknemers inkomensgarantie bieden en daarmee een mooie invulling geven aan goed werkgeverschap. De CAO-regeling is, zoals ik aangaf, best een minimale dekking. Die biedt geen inkomensgarantie: de mate van arbeidsongeschiktheid is bepalend voor je inkomen. Als werkgever kun je overwegen om meer te doen en wél die inkomensgarantie te bieden, bijvoorbeeld 70% van het laatstverdiende inkomen. De maximale loonsom kun je dan op € 100.000 zetten. Zo’n dekking is veel beter uit te leggen aan je werknemers. De basisregeling spreekt wel van een dekkingspercentage van 70%, maar je bent in veel gevallen verplicht om, voor het deel dat je geschikt bent, ook te werken. Lukt dit niet, dan val je alsnog verder terug in je inkomen. Dat realiseren veel mensen zich niet.”

Wilt u meer weten over de WIA-verzekering van Centraal Beheer?

Onze inkomensexpert Peter van Gerrevink of één van onze andere experts vertellen u graag wat de WIA-verzekering van Centraal Beheer precies inhoudt en of het voor uw organisatie of bedrijf interessant kan zijn. Heeft u al een WIA-verzekering elders, dan helpen wij graag met een vergelijk. Meer weten? Bel dan gerust naar (055) 579 8198 of maak direct een afspraak.

Dit artikel is gesponsord door Centraal Beheer.