Het uitgewerkte stedenbouwkundige plan van Mecanoo voor het Groothandelsmarktterrein. De lage bebouwing aan de randen bestaat uit ’stadshuizen’, drie verdiepingen hoge, grondgebonden woningen met een tuin op het zuiden. In het midden ligt een ruggengraat van middelhoge bebouwing, ’het schip’. Een hoge toren, ’het baken’, markeert het centrale plein.

Groothandelsmarkt in Den Haag door Mecanoo

Door Arnold Reijndorp - Eind vorig jaar besloot de Haagse gemeenteraad de opdracht voor het ontwerp van een woningbouwplan voor het Groothandelsmarkt- terrein te verlenen aan de architectengroep Mecanoo uit Delft. Hiermee werd de tweede stap gezet van een initiatief dat twee jaar geleden veelbelovend begon, maar allengs terechtkwam in de onverkwikkelijke strijd tussen twee Haagse wethouders en de verschillende diensten die tot hun portefeuilles behoorden. Van de beoogde discussie over ’buurtcultuur door zelfbeheer’ kwam op deze manier weinig terecht. Wat het voorbeeld moest worden van de enkele jaren geleden door Duyvestein ingezette campagne 'stadsvernieuwing als culturele activiteit’ is nu een project geworden, waar ’de markt' een belangrijk aandeel in zal hebben. Van ’buurtcultuur’ tot ’marktlocatie’ — een kritische reconstructie van de geschiedenis door Arnold Reijndorp, die als lid van de werkgroep 5 X 5 bij het project betrokken was, en een eerste beschouwing van het inmiddels gepresenteerde uitgewerkte ontwerp van Mecanoo.

Projectgegevens

  • Ontwerpbureau

    Mecanoo

  • Plaats

    Den Haag