Park Supermarkt: impressie van de fruitafdeling van de landschappelijke supermarkt die in de polder Midden Delfland zou moeten verrijzen volgens Van Bergen Kolpa Architecten

Stedelijke vormen van landbouw

Door Sander Woertman - Sinds een paar jaar is de interesse in stedelijke landbouw opgelaaid. Vraagstukken op het gebied van duurzame voedselvoorziening, klimaatverandering, mobiliteit en sociale samenhang lijken hiermee te kunnen worden opgelost. De complexiteit van dit thema in combinatie met de vele schaalniveaus waarop ontwerpers ermee aan de slag zijn, maakt stedelijke landbouw tot een weerbarstig onderwerp. De vraag is hoe het kan worden geïntegreerd in ruimtelijke planningsprocessen.

Projectgegevens