Fotograaf: Peter de Kan

Herinrichting centrumgebied Uithuizen - Ziegler | Branderhorst stedenbouw en architectuur

Door het terugbrengen van de (ooit gedempte) haven in het centrumgebied van Uithuizen is een sfeervol verblijfsgebied ontstaan dat goed aansluit bij de maat, schaal en architectuur van de omgeving.

Toelichting Ziegler | Branderhorst – Uithuizen ligt in een krimpgebied maar heeft als winkel- en voorzieningenkern een belangrijke regiofunctie. Om het centrum een kwaliteitsimpuls te geven is er de afgelopen jaren flink geïnvesteerd in de herinrichting van de openbare ruimte. Eén van de sleutelprojecten is het opgraven van de kop van het Boterdiep.

Sfeervol verblijfsgebied

Het centrum wordt weer in contact gebracht met het omliggende landschap. Een woongebouw werd hiervoor gesloopt en het kale stenige plein werd heringericht als een dorpshaven met een bomenplein. Daarmee is een sfeervol verblijfsgebied ontstaan met ruimte voor horeca en terrassen.

Haven van Uithuizen

De haven van Uithuizen is in 1955 gedempt. Nu is de haven op eigentijdse wijze teruggebracht in nauw overleg met de ondernemersvereniging, betrokken bewoners en de gemeente.

Gebiedseigen kenmerken

In het ontwerp is gebruik gemaakt van gebiedseigen kenmerken: de kademuren zijn uitgevoerd met trog-gewelven ingeklemd in kubbe-stijlen. Twee nieuwe bruggen over het Boterdiep zijn geïnspireerd op de Peertil: een karakteristieke brug in Noord-Groningen. De bestrating van gebakken klinkers is grotendeels hergebruikt voor een goede en duurzame aansluiting op de bestrating van het bestaande centrum.

Projectgegevens

 • Opdrachtgever

  Gemeente Het Hogeland

 • Ontwerpbureau

  Ziegler | Branderhorst stedenbouw en architectuur

 • Projectarchitect(en)

  Franz Ziegler en Ivar Branderhorst

 • Medewerkers

  Jelle Engelchor

 • Programma

  haven en buitenruimte

 • Plaats

  Uithuizen

 • Adviseur constructie

  MUG Ingenieursbureau en InvraPlus

 • Aannemer

  Avitec en De Boer & De Groot

 • Bouwmanagement

  Jola Meijer