CID_Rijswijkseplein

ARC20: Central Innovation District Den Haag - De Zwarte Hond

Enkele jaren geleden is het Central Innovation District (CID) als concept geboren om Den Haag economisch minder afhankelijk te maken van de rijksoverheid als werkgever. Het gebied moet uitgroeien tot de motor van de lokale economie. De structuurvisie biedt een integrale langetermijnvisie op de ruimtelijke ontwikkeling van het gebied, ten aanzien van het ruimtelijk raamwerk, de mobiliteitstrategie, programmering van economische functies en woningbouw en duurzaamheid. Daarnaast bepaalt de structuurvisie de contouren van de programmatische opgave van de prioritaire deelgebieden, zorgt voor de verbindingen en borgt de onderlinge samenhang. De drie stationsgebieden rondom Centraal, HS en Laan van NOI worden samengesmeed tot één samenhangend, gemengd en gedifferentieerd centrummilieu. Dit gebied wordt gekenmerkt door een hoge concentratie van woningen, werkplekken, winkels en andere voorzieningen. Het krijgt een hoge verblijfskwaliteit en een uitstekende bereikbaarheid. Door een raamwerk van drie verschillende sferen vast te leggen (‘reuring’, ‘rust’ en ‘ruis’) wordt een goede balans gecreëerd tussen gebieden waar veel activiteiten plaatsvinden en zones waar in alle rust gewoond kan worden.

Projectgegevens

 • Opdrachtgever

  Gemeente Den Haag

 • Ontwerpbureau

  De Zwarte Hond, Rotterdam

 • Projectarchitect(en)

  Daan Zandbelt

 • Medewerkers

  Kjai Tjokrokoesoemo, Rosa Stapel, Preetika Balasubramanian, Jelle van Kampen

 • Samenwerkende architect

  Witteveen + Bos, Deventer (planologisch juridische vertaling), Den Haag

 • Oplevering

  2040

 • Programma

  Structuurvisie

 • Plaats

  Den Haag