Interview Floris Alkemade deel 2: “Het omgaan met de dreigende zeespiegelstijging kun je niet op gemeentelijk niveau adresseren.“

Door Harm Tilman - In het advies dat de Raad voor Cultuur en het College van Rijksadviseurs hebben uitgebracht over de verklaring van Davos, worden harde noten gekraakt over de rol van de overheid en de decentralisatie van de laatste decennia. Floris Alkemade licht toe waarom.
Floris Alkemade