De - wat we hier noemen - eerste generatie woningen van Jan Verhoeven in Hoevelaken. Bij elkaar zijn het er 35, gebouwd in 1968 en in 1971.

1Woningen in Hoevelaken door Jan Verhoeven (1978/2)

Door Cees Zwinkels - 'Wat we steeds doen is het zoeken naar een verhouding tussen het individu en de gemeenschap', zegt Jan Verhoeven tijdens een gesprek over een nieuw groepje woningen in zijn woonplaats Hoevelaken. Dat zoeken is herkenbaar in de drie projecten die Verhoeven er gebouwd heeft. Gemeenschap èn individu zijn - ieder voor zich, maar steeds onafscheidelijk - hoekstenen van zijn ontwerp-benadering. In de drie generaties Verhoeven-woningen in Hoevelaken zien we daarbij een ontwikkeling die gericht is op een steeds sterkere benadrukking van het individu binnen de gemeenschap. Met name het groepje van 5 woningen vertegenwoordigt een duidelijke weergave hiervan.

Projectgegevens

  • Projectarchitect(en)

    Jan Hoevelaken

  • Plaats

    Hoevelaken