De Balie Live over De toekomst van Nederland, een gesprek tussen Floris Alkemade en Floor Milikowski
Beeld Dick Nicolai

De Balie Live over De toekomst van Nederland, een gesprek tussen Floris Alkemade en Floor Milikowski

Vanuit een lege De Balie zonder publiek spreekt op donderdag 23 april programmamaker Tim Wagemakers met Floris Alkemade en Floor Milikowski over De Toekomst van Nederland. Het gesprek is een voorschot op het grote publieksprogramma op 28 augustus, wanneer hopelijk de maatregelen van het Coronavirus (deels) zijn opgeheven.

Aanleiding voor het gesprek zijn de publicaties ‘De Toekomst van Nederland – De kunst van richting te veranderen’ van Floris Alkemade (verschijnt op 16 april) en ‘Een klein land me verre uithoeken’ van Floor Milikowski, journalist en sociaal geograaf dat op 25 augustus verschijnt. Op 28 augustus organiseert De Balie een grote avond naar aanleiding van dit nieuwe boek.

Floris Alkemade & De Toekomst van Nederland
Nederland staat voor een aantal complexe vraagstukken. De klimaatverandering, de vergrijzende samenleving, de overstap naar hernieuwbare energie, het nijpende tekort aan woningen en de verduurzaming van de landbouw. Als rijksbouwmeester is Floris Alkemade direct betrokken bij studies die zich richten op de toekomst van Nederland. In dit boek beschouwt hij in het licht van de grote vragen die op ons afkomen het belang en de aard van de achterliggende culturele thema’s.

Floor Milikowski & Een Klein Land met Verre Uithoeken
Hoe willen we dat het land eruitziet – en wie kan, wil of moet daar invloed op uitoefenen? Naarmate Nederland verandert in een lappendeken van winnaars en verliezers, wordt de urgentie om in te grijpen groter. Het nieuwe boek van sociaal geograaf en journalist Floor Milikowski laat zien hoe krimp en groei al jaren wel of niet terecht de bestuurlijke agenda bepalen.

De Balie Live

Nu alle zalen gesloten zijn, wil De Balie de ontmoeting en het publieke gesprek voortzetten met De Balie Live. Programmamakers spreken in De Balie Live vanuit een lege zaal met gasten over kunst, cultuur en de actualiteit. De gesprekken worden opgenomen en uitgezonden op de homepage van De Balie, en zijn later terug te zien op de Verdiepingspagina. Het gesprek tussen Alkemade en Milikowski is op 23 april om 19.00 uur.