ING: bouw is kwetsbaar maar wordt op korte termijn ‘mild’ geraakt door corona

De bouw wordt op korte termijn "mild" geraakt. Maar omdat de sector kwetsbaar is, kan het op lange termijn mogelijk een groter negatief effect verwachten. Dat verwacht ING Bank, zo schrijven de collega's van Cobouw.
Beeld Shutterstock

Als reden geeft de bank dat de bouw laat-cyclisch is en afhankelijk van andere zakelijke sectoren, zoals leisure/horeca, transport, industrie en retail. Ook een verslechtering van het consumentenvertrouwen, dat heel belangrijk is voor de woningmarkt, kan op termijn slecht nieuws betekenen.

“Indien investeringen achter- of uitblijven en consumenten de hand op de knip gaan houden, zal de bouwsector later dit jaar een groter effect gaan merken. Het is nu nog te vroeg om concrete voorspellingen te doen.”

Winst nauwelijks gestegen

Andere banken durfden de afgelopen tijd wel concrete verwachtingen te uiten over de impact van de coronacrisis. Rabobank verwacht dat de bouw 4 procent krimpt, ABN AMRO gaat uit van 4,5 procent.

ING merkt op dat de “drivers” onder de bouwsector al geruime tijd positief zijn. “Vooral de grote vraag naar woningen. Vorig jaar was de productie hoog en werd op de top van de beschikbare capaciteit geleverd. Hierdoor hebben veel bedrijven kunnen werken aan verbetering van de financiële positie en liquiditeit. Maar ondanks de goede marktsituatie is de winstgevendheid in de sector maar matig verbeterd en zijn de marges nog altijd klein. Dit en het volatiele verloop van liquiditeiten maakt de sector kwetsbaar.”

Mocht de virusuitbraak flink toenemen en worden andere sectoren hard geraakt dan zal ook de bouw uiteindelijk de consequenties ondervinden. “Bedrijfsinvesteringen in nieuwe bedrijfspanden zouden dan bijvoorbeeld kunnen worden uitgesteld wat leidt tot een afnemende vraag. Zover is het echter nog lang niet, er is momenteel eerder te veel dan te weinig werk in de sector. Doordat bouwbedrijven volle orderboeken hebben en al tegen hun maximale productiecapaciteit aanlopen is later inhalen, als het virus onder controle is, dan nauwelijks mogelijk.”

Bouw heeft relatief weinig last van corona

De bouw is één van de minst getroffen sectoren door het coronavirus, aldus ING. De sector exporteert niet of nauwelijks en heeft daardoor ook geen links met de getroffen gebieden. Ook importeert de bouw relatief weinig, al kunnen er natuurlijk altijd onderdelen in de toeleveringsketen uit China of andere risicogebieden komen. Die kans is volgens de bank het grootst bij elektronica voor de installatiebranche (of bijvoorbeeld zonnepanelen).

Bron: Cobouw.nl