Manifest moet Amsterdamse Scheggen beschermen en herontwikkelen

Op initiatief van ARCAM en BOOM Landscape hebben vier architectenbureaus (Karres en Brands, BOOM Landscape, Flux Landscape Architecture en LAMA landscape architects), toekomstbestendige voorstellen gemaakt voor de Amsterdamse scheggen en gebundeld in een manifest.
De Scheggen in kaart gebracht. Ontwerp Kindly Made / De Firma Stek

De stadsuitbreidingen van Amsterdam zijn in het omringende landschap opgebouwd.  Deze groene gebieden, of te wel Scheggen, verdienen naar de mening van het hiervoor opgerichte Parlement van de Scheggen bescherming en een herontwikkeling. Zij schreven hiervoor een manifest met tien aanbevelingen. Op 13 december is in ARCAM het eerste exemplaar overhandigd aan wethouder Marieke van Doorninck (Ruimtelijke Ontwikkeling en Duurzaamheid).

De Scheggen zijn onderdeel van het Algemeen Uitbreidingsplan (AUP) van stedenbouwkundige Cornelis van Eesteren. Hij wilde dat iedere Amsterdammer zich binnen tien minuten in het groen kon en kan bevinden. Zo werden in de jaren 40 en 50 van de vorige eeuw 50.000 woningen gebouwd in wijken als Bos en Lommer en Buitenveldert. Met daar tussenin acht omvangrijke parklandschappen, de Amsterdamse scheggen.

Door de enorme bouwopgave van 75.000 woningen in de komende tien jaar staan de scheggen onder druk. Met het manifest hopen de initiatiefnemers de groenstroken te beschermen tegen de druk van de verstedelijking door ze nieuwe functies te geven zodat de scheggen productief worden waardoor niemand ze nog kan of wil bebouwen. Onderdeel van de aanbevelingen zijn onder andere: ‘niks doen is geen optie’, ‘maak elke scheg uniek’ en ‘Maak de Scheggen drager van de duurzame regio’.

In een door ARCAM georganiseerde tentoonstellling kan tot 10 mei 2020 kennis worden gemaakt met de voorstellen die zijn ontwikkeld voor de scheggen. Binnen deze plannen zijn Karres en Brands verantwoordelijk voor Diemerscheg en Amstelscheg, BOOM Landscape is verantwoordelijk voor Brettenscheg en Scheg van West, Flux Landscape Architecture is verantwoordelijk voor Zaanse Scheg en Waterlandscheg en LAMA landscape architects is verantwoordelijk voor Amsterdamse Bosscheg en IJmeerscheg.

Leden Parlement van de Scheggen

Het Parlement van de Scheggen bestaat uit voorzitter Dirk Sijmons (H+N+S); vice-voorzitter Saline Verhoeven (Projectleider Landschap en Cultuurhistorie, Natuurlijke Zaken, Landschap Noord-Holland); Marc Hanou (Sectorhoofd Ruimtelijke Ordening en Leefomgevingskwaliteit, PBL Planbureau voor de Leefomgeving); Paul van Hoek (Landschapsarchitect, hoofdontwerper, Gemeente Amsterdam); Eva Hekkenberg (Ontwikkelingsmanager, projectdirecteur Bajes Kartier, AM); Peter van Lonkhuyzen (Bewoner Waterlandscheg, journalist, auteur, spreker, ’tegenspreker’); Marijn Bos (Programmamanager Metropolitaan Landschap, MRA Metropoolregio Amsterdam); Rob van Aerschot (Programmamanger landschap, MRA); Gerard Korrel (Eigenaar melkveehouderijbedrijf Oudekerk aan de Amstel. Dagelijks bestuurder bij Waterschap Amstel, Gooi en Vecht); Wanda Nikkels (Bewoner Duivendrecht, voormalig redacteur AT5, RTVNH, Het Parool, Ons Amsterdam. Lid werkgroep Openbare Ruimte Duivendrecht); Rolf Steenwinkel (Directeur energie-coöperatie Amsterdam Energie en Dagelijks bestuurder Waterschap, Amstel, Gooi en Vecht); Arjan van Timmeren (Algemeen directeur Institute for Advanced Metropolitan Solutions AMS en Hoogleraar Environment Technology & Design, afdeling Urbanism TU/D); Kiki de Waart (bewoner) en Daan Groot (Medeoprichter De Natuurverdubbelaars, organisatie die zich inzet voor biodiversiteit, ecosystemen en natuurlijk kapitaal).

Het Manifest van de Scheggen omvat tien aanbevelingen. Download het manifest inclusief de toekomstvisies van Karres en Brands, BOOM Landscape, Flux Landscape Architecture en LAMA landscape architects via www.deamsterdamsescheggen.nl