Detail met allure - Royal Opera House in Londen (GB) door Stanton Williams en Studio Linse

Door Afke Laarakker - Operahuizen staan niet direct bekend om hun openheid, eerder als gesloten bastions voor de elite. Maar, het traditionele operapubliek vergrijst en om een jongere generatie aan te spreken is verandering nodig. Onder het motto ‘open up’ zijn entrees, foyers en de kleine zaal van het Royal Opera House in Londen vernieuwd. Paul Linse van Studio Linse vertelt dat de opera moet concurreren met plekken waar je bij wijze van spreken met je schoenen op de bank mag zitten.
Belangrijk onderdeel van de renovatie was het verplaatsen van de gevel van de foyer. Daardoor is ruimte ontstaan voor een vide met podium. Dankzij de vide zijn de hoofdfoyer en de Linbury-foyer met elkaar verbonden en treedt daglicht toe in het ondergrondse deel Beeld Hufton + Crow