Hotel Bushalte voor een ecologische, zintuiglijke en leerzame ervaring

Inmiddels is wereldwijd het besef doorgedrongen dat de rol van de mens een grote rol speelt bij het verval van biomassa en biodiversiteit in het algemeen en dan van insecten in het bijzonder. Door gebruik van van pesticiden in de intensieve landbouw, de vernietiging van natuurlijke habitats, buitensporige verstedelijking, het broeikaseffect en de vervuiling staan aan de basis van dit hecatomb. Studio NAB wil proberen hier verandering in te brengen en bedacht voor OV-abri's het project 'Hotel Bushalte' dat is gebaseerd op insectenhotels.
Zicht op de gevel en de luifel van Hotel Bushalte