Netto energie producerende woningen als oplossing voor kantorenleegstand en woningnood

Nederland staat volgens studenten van de Universiteit Delft voor twee grote uitdagingen, de behoefte aan nieuwe woningen en de grote hoeveelheid leegstaande kantoren. Zij bedachten oplossing in de vorm van een prototype voor netto energie producerende woningen in oude kantoren.
Prototype. Impressie MOR Team TUDelft