Zur Architektur des Wohnens

De elf lezingen die Joost Meuwissen in het academisch jaar 1992-1993 in Karlsruhe hield en in 1995 zijn gebundeld, zijn nu door de Universiteit van Graz opnieuw uitgegeven onder de titel Zur Architektur des Wohnens. In dit indrukwekkende boek wordt nagedacht over hoe inhoud in de architectuur tot stand komt. Het boek behandelt typen. Niet als geclassificeerde reeks waaruit architecten kunnen kiezen of van afwijken, evenmin als onderwerp van vormvergelijkingen die ten koste gaan van inzicht in de inhoud. Op de kaft staat een kleine tekening van een zogenoemde serliana. Dit motief is door Meuwissen in dunne lijnen weergegeven. Het is meer een idee dan een bouwelement.n
Zur Architektur des Wohnens