nieuws

Vloerisolatie heeft vaak geen zin

Techniek

Het isoleren van vloeren kost vaak meer energie dan een ongeïsoleerde vloer. Ingenieursbureau ABT heeft een rekenmodule ontwikkeld die duidelijk maakt wanneer het wat betreft de duurzaamheid de moeite loont om een gebouwvloer te isoleren.

Vloerisolatie heeft vaak geen zin

Isoleren is niet altijd duurzaam. De productie van isolatiemateriaal gaat gepaard met een hoge CO 2 -uitstoot en ook het afbreken is zelden CO 2 -neutraal. Als het isolatiemateriaal wordt belast, zoals bij vloeren vaak het geval is, is bovendien een hardere soort nodig. Die heeft een grotere CO 2 -voetafdruk. Omdat isolatie altijd zachter is dan de ondergrond, wordt de constructie bovendien ook nog eens zwaarder gedimensioneerd. Meer beton en ijzer dus, met de bijbehorende verdere toename van de CO 2 -uitstoot.

 Thermische berekening van een deels geïsoleerde kelder(vloer). 

Randstroken

Bij opslaghallen is het niet ongebruikelijk om alleen een geïsoleerde randstrook toe te passen. De isolerende werking van de ondergrond moet dan echter wel worden aangetoond. ABT heeft een rekenmethode ontwikkeld op basis van ISO013370 die het weglaten van isolatie voor veel situaties onderbouwt. Met de methode kan het bureau in de meeste gevallen aantonen dat de ondergrond evenveel warmte buffert als isolatie.

Voor de vloeren van bedrijfshallen is een iets lagere oppervlaktetemperatuur overigens meestal geen probleem. En ook bij veel andere toepassingen is het ontbreken van isolatie niet bezwaarlijk. Dit geldt voor zowel beganegrondvloeren die direct op de ondergrond liggen als voor keldervloeren.

Verblijven? LTV!

Kelders die bijvoorbeeld installatieruimtes, een archief, toiletten of vergaderruimtes herbergen, kunnen vaak ook met randstrookisolatie volstaan. En in verblijfsruimtes kan een klein verschil met de gewenste temperatuur vaak energiezuiniger worden opgelost door een lagetemperatuurvloerverwarming toe te passen dan door te isoleren.

Wel ventileren

Vloeren die boven een (geventileerde) kruipruimte liggen, moeten uiteraard wel worden geïsoleerd. En ook in situaties met een aanzienlijke grondwaterstroming is het isoleren van een keldervloer veelal wel aan te bevelen.

Reageer op dit artikel