nieuws

Verslag van ronde-tafel over duurzaamheid

Techniek

Op twaalf juni 2013 komt op uitnodiging van de Architect en Armstrong een groep van 21 architecten bijeen in het nieuwe Lelygebouw in Maassluis voor een ronde tafel conferentie over duurzaamheid. Het gebouw, ontworpen door Consort architects, heeft onlangs een outstanding BREEAM-NL certificaat voor duurzaamheid in de wacht gesleept. Dit sluit prima aan bij het onderwerp voor het gesprek van die dag: duurzaamheid. Onder leiding van Harm Tilman, hoofdredacteur van de Architect, vind hier het rondetafelgesprek plaats.

Verslag van ronde-tafel over duurzaamheid

Door Jet van der Hee

Nadat iedereen in de bouwkeet is voorzien van schoenen met stalen neuzen en bouwhelmen, geeft architect Machiel Hopman van Consort architects een rondleiding door zijn gebouw. Hij legt hierbij de nadruk op de duurzaamheidaspecten van het gebouw. Tot deze behoren de biowkk die de verlichting voedt, de oplaadpunten voor elektrische auto’s en fietsen en de ‘follow me home’, het terreinverlichtingssysteem dat reageert op passerend vervoer. De rondleiding brengt het gezelschap naar de plek in het gebouw waar het gesprek zal plaatsvinden. Het gebouw is in de fase van de afbouw, maar voor dit debat zijn alvast stoelen en tafels neergezet om op deze toepasselijke locatie te kunnen debatteren. Vooral aan het begin is het, door de bouwgeluiden, duidelijk dat nog flink wordt gebouwd. Na een voorstelronde gaat het debat van start.

Harm Tilman opende het debat met de vraag: is een nieuwe generatie duurzame architecten opgestaan? Hoewel één architect zich afvroeg of duurzaamheid niet gewoon een hype is, onderschreven de meeste aanwezigen de stelling. Op de terreinen van energiebesparing, -opwekking en –uitwisseling en van het ontwerp van producten en bouwsystemen kunnen opdrachtgevers veel kansen pakken. Met alleen de wens voor een duurzaam gebouw zijn zij er nog niet. Architecten kunnen hierin een belangrijke rol spelen.

Vervolgens is gesproken over de rol van de ontwerper met betrekking tot het verwerken van duurzaamheidthema’s binnen de ontwerpen. Hoe kan de architect alle partijen overtuigen van het belang van duurzaamheid? Hij moet de juiste partijen aan tafel krijgen en zorgen voor een duurzaam resultaat. Volgens de aanwezigen kan een opdrachtgever geld verdienen met een duurzaam ontwerp. Als er nu meer in duurzaamheid wordt geïnvesteerd, zal dat zich in de toekomst terugbetalen. Opmerking hierbij was dat dit is alleen mogelijk is als de architect de regie in handen heeft, en als hij de dirigent van het orkest blijft.

Een ander besproken onderwerp is de invloed van de factor tijd binnen een ontwerp. Gebouwen worden niet voor de eeuwigheid gemaakt. Als een ontwerp bijvoorbeeld maar een jaar gebruikt gaat worden, kan beter worden gekozen voor herbruikbare of recycleerbare materialen. Een gebouw is geen consumptieartikel met een hoge omloopsnelheid. Duurzaamheid is dus een logische benadering.

Tijdens het debat komt naar voren dat meer over dierbaarheid moet worden nagedacht als een nieuwe vorm van duurzaamheid. Wat is dierbaarheid eigenlijk en hoe wordt een gebouw of object ons dierbaar? De aanwezige architecten bespreken twee aspecten die van belang zijn voor de dierbaarheid van een gebouw: schoonheid en comfort. Een ander belangrijk aspect dat impliciet wordt genoemd, is historie. Kerken in Nederland die op dit moment worden herbestemd en getransformeerd, blijven niet alleen behouden dankzij hun schoonheid, maar ook naar aanleiding van de geschiedenis die erbij hoort.

Ondanks dat dit allemaal veelbelovend klinkt signaleren de aanwezigen ook problemen. Bijvoorbeeld de veel te starre houding van de gemeente bij flexibele ontwerpen. In het bestemmingsplan moet namelijk nog steeds één functie worden vastgelegd, terwijl gebouwen nu voor meerdere functies ontworpen worden. Nieuwe ideeën botsen met oude regels; dat doorbreken is een opgave voor nu en in de toekomst. Gemeentes zouden bovendien veel meer moeten gaan faciliteren in plaats van alles willen sturen.

De rondleiding verzorgt door architect Machiel Hopman 

Na afloop van het gesprek wordt de rondleiding vervolgd langs de kantine en het parkeerdek op het dak van het gebouw. Het parkeerdak is voorzien van geïntegreerde waterleidingen die verbonden zijn met het Warmte-Koude-Opslag-systeem. Een bijkomend effect hiervan is dat het parkeerdak in de winter niet bevriest.

 

Reageer op dit artikel