artikel

Sectorspecifieke ILS brengt structuur in openBIM

Techniek

Sectorspecifieke ILS brengt structuur in openBIM
Referentie NLSfb kalkzandsteenwanden

Nadat een groep voortrekkers binnen de bouw twee jaar geleden de basis legde voor informatieleveringsspecificaties binnen BIM (BIM Basis ILS), groeit het gebruik van deze afspraken om BIM-data op een gestructureerde en uniforme manier uit te wisselen gestaag. Als spin-off van de Basis ILS ontwikkelden vier grote vloerenfabrikanten in samenspraak met het BIM Loket een vergelijkbare set afspraken, maar dan specifiek voor de sector constructieve betonvloeren. Daarin geven ze aan hoe ze BIM-informatie van aannemers willen ontvangen in het IFC-formaat.

Voor BIM-manager Albert Gils van De RuwBouw Groep (DRBG), een van die vier initiatiefnemers, is het een logische stap. “Als ketenpartner zijn wij erbij gebaat dat ontwerpende partijen en aannemers goede IFC-modellen aanleveren. Wij ondersteunen dat proces.” Eind vorig jaar presenteerden De RuwBouwGroep, VBI, Betonson Prefab en Geelen Beton hun ILS Constructieve betonvloeren tijdens een ILS-gebruikersbijeenkomst.

Gils: “Het is een initiatief uit de branche, want op BIM-gebied hebben we een gezamenlijk belang.” Het kost de toeleveranciers en hun opdrachtgevers immers veel tijd en energie aan afstemming als een BIM-model onduidelijkheden oplevert omdat niet alle partijen dezelfde aanduidingen en coderingen gebruiken. Als alle partijen zich houden aan de afspraken van de ILS Constructieve betonvloeren spreken ze in ieder geval dezelfde taal, ongeacht welke BIM-software ze gebruiken. De afspraken hebben net als in de Basis ILS betrekking op het uitwisselingsformaat (de open standaard IFC), de basisstructuur en het borgen van objectinformatie.

ILS Constructieve betonvloeren

Ingebed in een geheel

Hoewel de toeleveranciers met een eigen ILS, als aanvulling op de Basis ILS en toegespitst op hun eigen sector, voorop lopen in de bouw, verwacht Gils dat ook andere bedrijfstakken binnen de bouw snel zullen volgen. “Uiteindelijk moet er soort hoofdstukkenstructuur komen, waarin alle facetten zijn vertegenwoordigd”, meent hij. Om dat voor elkaar te krijgen is de ILS in samenwerking met het BIM Loket gemaakt. “Het moet zijn ingebed in een geheel”, vindt Gils. Zelf is DRBG met aantal andere leveranciers al vergevorderd met een ILS voor constructieve betonwanden, die waarschijnlijk nog voor de bouwvak zal worden gepubliceerd. Een ILS voor kalkzandsteenwanden staat voor het najaar op de planning. “Dat gaat zeker sneller”, verwacht Gils. “We profiteren nu al van de ervaringen met betonvloeren.”

Gils heeft de indruk dat het initiatief van de toeleveranciers breed gedragen wordt door de markt. Dat kan DRBG zien aan de IFC-modellen die aannemers en ontwerpers aanleveren. Hij denkt niet dat de afsprakenset voor constructieve betonvloeren die groepen meer werk oplevert. “Het is meer een verschuiving van het werk dan extra werk. Misschien is het in de ontwerpfase meer werk, maar verderop in het proces is het efficiënter.” Bovendien sluit uniform informatie uitwisselen volgens Gils aan op een aantal principes uit het ‘lean’ werken, zoals kennis naar voren brengen in het werkproces en het voorkomen van onnodig energie verspillen door het ontwerp in een keer goed te maken.

Vlottere engineering

Met uniforme informatie in de aangeleverde IFC-modellen kan DRBG als toeleverancier direct aan de slag met de volgende stap: met behulp van het programma Solibri Model Checker van softwareleverancier KUBUS controleren of de modellen van architecten of aannemers kwalitatief in orde zijn, of ze geen ontwerp- of modelleerfouten bevatten en of een ontwerp wel uitvoerbaar is. Voortijdig problemen opsporen voorkomt dat ze zich pas voordoen tijdens de bouw. Dat scheelt kosten, want in de bouwfase is het immers veel kostbaarder om ze op te lossen. Die controle gaat vooraf aan verdere engineering bij DRBG. “Als aannemers twijfels hebben, kunnen ze hun model tevoren laten checken via de DRBG Modelchecker op onze website. Dat is een van de zaken die wij bieden om informatieoverdracht goed te laten verlopen. Hoe strikter het aan de voorkant is geregeld, des te vlotter de engineering gaat”, meent Gils.

Solibri wordt binnen DRBG op elke afdeling gebruikt voor het kwalitatief checken van 3D-modellen of het nou gaat om vloeren of wanden. Voor grote gebruikersgroepen zoals de afdeling support en engineering wil het bedrijf ook zorgdragen voor interne standaardisering van de software. DRBG maakte het programma op maat door eigen regelsets toe te voegen voor casco’s, vloeren en wanden. “Een sterk punt”, zo noemt Gils die mogelijkheid die KUBUS de gebruikers van de software hiermee biedt. Net als de BIM basis ILS en de ILS Constructieve betonvloeren draagt die mogelijkheid immers bij aan een soepeler bouwproces.

Als promotor van open standaarden juicht KUBUS het daarom toe als bouwpartijen onderling bouwafspraken maken in de vorm van een ILS of de Solibri-software uitbreiden met eigen rulesets. Bij dat laatste ondersteunt KUBUS gebruikers door onder meer cursussen te geven. De BIM Basis ILS is inmiddels geïntegreerd in Solibri om te stimuleren dat deze basisafspraken ook echt gebruikt worden in de praktijk.

Zie ook: OpenBIM, Samenwerken, communiceren en uitwisselen met alle bouwpartners

Reageer op dit artikel